СМДЛ „Рамус” ООД е акредитирана за обучение на студенти и специализанти – лекари и специалисти във висше немедицинско…