„Рамус Медикал“ с нов адрес в София

Екипът на „Рамус Медикал“ се мести в нова модерна сграда на столичния булевард „Андрей Ляпчев“ № 54. Подобрените условия ще допринесат за още по-благоприятна, още по-мотивираща и изключително позитивна работна атмосфера.

Всеки ден в работата си „Рамус Медикал“ следва мисията – да продължи да е надежден и стабилен партньор на фармацевтичните компании. Екипът прилага добри, бързи и ефективни практики, с помощта на които се постигат зададените от възложителите цели.

„Рамус Медикал“ извършва широка гама от дейности в областта на клиничните проучвания. Екипът самостоятелно управлява проекти за клинични изпитвания в България и осигурява партньорства в мултинационални клинични проекти.

През изминалите повече от 10 години „Рамус Медикал“ натрупа богат опит в хода на множество клинични изпитвания например на лекарства от първа до четвърта фаза и неинтервенционални проучвания, както и на клинични и постмаркетингови изпитвания на медицински изделия. Не на последно място клиничните проучвания на екипа допринесоха за получаване на разрешение за употреба и CE марка на изпитвани продукти.

„Рамус Медикал“ предлага също гъвкави клинични изследователски услуги в различни области като офталмология, оториноларингология, естетична медицина, неврология, захарен диабет, онкология, хематология и др.
Големият капитал на „Рамус Медикал“ е екипът му, съставен от квалифицирани, опитни, мотивирани и работещи в синхрон професионалисти, изключително отговорни в поставените цели по отношение на договорените изисквания, срокове и качество на информацията.

На разположение на екипа е „Медицински център Рамус“, открит през 2018 г. Към днешна дата той разполага с няколко обособени структури, включително самостоятелен център за клинични изпитвания от фаза I. Оборудването на центъра позволява провеждането на клинични изпитвания във всички фази в много терапевтични направления.
Медицинският център отговаря на всички изисквания за извършване на широк спектър клинични изпитвания в контролирана среда, съгласно международните стандарти. Целият процес е облекчен и от факта, че „Рамус“ разполага със свои собствени медицинска и биоаналитична лаборатория, логистична компания, сертифицирана за транспортиране на опасни и биологични проби, собствен клиничен център и фирма за кетъринг за пациенти. От изключително значение е и интегрираната система за управлението на качеството.

Skip to content