АНАЛИЗИ и ЦЕНОВНИК

Проверете ги нашите услуги

лабораторија

Хематологија, коагулација, биохемија, анализи во урина

Диференцијална крвна слика, седиментација на еритроцитите, хемостаза, комплетни биохемиски испитувања, специфични анализи во урина и др.

Специјализирани тестови

Специјализирани тестови

Витамини, микроелементи, метаболити, лекови, алергиски тестови и др.

Микробиологија

Серологија

Helicobacter pylori, HCV, HbsAg, HIV, TORCH панел и др.

Клиничка патологија

ИМУНОХЕМИЈА

Хормони, Туморски маркери, коскени маркери, срцеви биомаркери, и др.

За Лабораторијата РамУс

Зошто сме Вашиот квалитетен избор?

Дијагностичка лабораторија РАМУС е технолошки опремена со најсовремена и сигурна опрема. Ние гарантираме висока точност на резултатите добиени со употреба на висококвалитетен медицински потрошен материјали и учество во реномирани национални системи за надворешна контрола. Анализите се работат од високо стручен кадар, со кој располага Лабораторија Рамус, кои постојано се надградуваат преку посета на обуки, конгреси и стручни семинари од областа на медицинската дијагностика.

над 200 сопствени филијали

повеќе од 50 специјалисти

ние работиме за вас веќе 15 години

Лабoраторија РАМУС

ул. Народен Фронт 14
1000 Скопје, Македонија

Skip to content