За мъжете над 50-годишна възраст: Защо трябва да следим нивата на микроелементите – мед, цинк и селен

Добре известен е фактът, че някои микроелементи са есенциални, докато други са токсични и канцерогенни за човешкия организъм. Важно е да се отбележи, че микроелементите имат различна роля в развитието на доброкачествената простатна хиперплазия и простатния карцином. Двете състояния имат различна хистопатология и клинично протичане, както и различни метаболитни особености.

Карциномът на простатата е второто по честота злокачествено заболяване при мъже в света. Редица епидемиологични проучвания определят няколко основни рискови фактора за развитието на рак на простатата, а именно хранене, алкохол, тютюнопушене, сексуално поведение, излагане на ултравиолетова радиация и околна среда. През последните десетилетия се наблюдава значителна промяна в начина на хранене по света, изразяваща се с увеличаване приема на храна бедна на антиоксиданти и  полиненаситени мазнини, намаляване приема на плодове, зеленчуци и храна съдържаща фибри. В крайна сметка, това води до нарастване развитието на злокачествени заболявания, включително и рак на простатата.

Многобройни проучвания показват, че формирането на микролелемент-съдържащи съединения (главно ензими), а не елементите по същество са критични за биологичните активности. Микроелементите селен, мед и цинк играят основна роля в антиоксидантната защитна система. Те изпълняват антиоксидативни функции чрез протеините, в които те са включени. Селенът е компонент на около 25 ензима, включително и на GSH-Px семейството, тиоредоксин редуктазите и селенопротеин Р, който осигурява антиоксидантна активност срещу предизвиканото от кислородните радикали отключване и развитие на канцерогенеза,както и някои други ензими. Два други елемента, цинк и мед са включени в супероксид-дисмутазата. Медта е също и компонент на няколко други ензими като церулоплазмин и цитохромоксидаза. Дефицитът на мед води до повишена продукция на свободни радикали и може да ускори липидната пероксидация.

Цинкът е свързан с много протеини, откоито няколкостотин са ензими. Всичките тези ензими участват в метаболизма нануклеинови киселини, протеини, въглехидрати и други.Цинкъте есенциален микроелемент за функционирането на над 300 каталитично активницинкови металопротеини и на повече от 2000 цинк-зависими транскрипционнифактори. Той участва във всички основни биохимични процеси в организма.Установен е във всички тъкани и във всички телесни течности. Той е вторият посъдържание микроелемент в организма след желязото. Цинкът участва и в дейносттана жлезите с вътрешна секреция, необходим е за поддържане на нормалнитехормонални нива и за метаболизма на растежните фактори.

Медта е есенциален микроелемент за всички живи организми. В природата той е разпространен навсякъде. Медта  трябва да се набавя с храната, хранителните добавки и напитките. Тя има различно съдържание в почвата и водата в различни региони на земното кълбо. Всяка клетка в човешкото тяло утилизира медта и заедно с желязото и цинкът, осигурява нормалното състояние на организма на клетъчно ниво. Особено значение тя има за функционирането на мозъкът, нервната система и сърдечно-съдовата система, черния дроб, костите и мускулите (в тях се съдържа около 50% от телесната мед).

При злокачествено заболяване на простатата се наблюдават понижени нива на цинк и селен, ниско отношение на цинк спрямо желязо и положителна връзка между селен и цинк, и селен и желязо спрямо доброкачествената хиперплазия на простатата.

Микроелементите участват в метаболизма на човешкия организъм чрез повлияване на имунната система. Редица проучвания показват, че както недостигът им, така и техния излишък, водят до настъпване на метаболитни промени, нарушен клетъчен растеж, мутации и канцерогенеза. Всяка промяна в нивото на микроелементите може да промени антиоксидантната защита на организма. Някои от есенциалните микроелементи като селен, цинк и мед се свързват с появата на редица злокачествени заболявания. Селенът намалява развитието на туморни заболявания чрез редуциране на оксидативния стрес и възпалението, подобряване на имунния отговор. Няколко проучвания показват повишени нива на мед при рак на гърдата, простатата и черния дроб; съотношението мед спрямо цинк се използва за оценка и прогноза на тези състояния. Установено е, че суплементирането с цинк и селен, намалява рискът от развитие на някои злокачествени заболявания, вкл. и рак на простатата.

Във връзка с профилактика на рак на простатата е препоръчително да се изследват микроелементите мед, цинк и селен при мъже над 40 годишна възраст.

Skip to content