Total PSA – Oбщ простатноспецифичен антиген

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

Total PSA (Oбщ простатноспецифичен антиген), TPSA (Total prostate specific antigen)

Алтернативни наименования на теста: Общ PSA / Общ простатно-специфичен антиген
Апарат: Alinity i/ Architect c8000
Метод: CMIA
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: < 4,0 ng/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява Total PSA

Простатно-специфичен антиген е гликопротеин ,който се намира в ендоплазматичния епител, цитоплазмените везикули и вакуолите на ацинозния епител в простатнта жлеза. Простатно-специфичният антиген(PSA) е серинова протеаза, която се произвежда от клетките на простатната жлеза. Секретира се в семенната течност, където има втечняваща функция. Малка част от PSA дифундира в кръвта. Не се установява в серума, плазмата на жени.

В много висок процент т случаите корелира с обема на тумора и стадия на простатния карцином, но не и със степента на диференциация.

При наличие на далечни метастази от карцином на простата почти всички пациенти имат значително повишена серумна концентрация на PSA.

Трябва да се отбележи, че при пациенти с доброкачествена хиперплазия на простата нерядко се установява (леко) повишено ниво на PSA. При успешно лечение стойностите се понижават.

За сега PSA е най-добрата мярка за контрол на терапията на простатните карциноми, тъй като в повечето случаи шест месеца преди клиничната диагноза ново повишение на концентрацията на PSA показва появата на рецидив.

Изследването се извършва поне 10 дни след ректално туширане,преди започване на терапия или поне 15 дни след оперативна интервенция,лъче-или химиотерапия.

Съществуват някои фактори, които по естестввен начин покачват нивата на PSA. Такива са:

  • Възраста
  • ДПХ(доброкачествена простатна хиперплазия)
  • Простатит
  • Цистит
  • Биопсия на простатата
  • Колоездене (спорно)
  • Eякулация настъпила последните 48 часа
  • Ректално туширане
  • Цистоскопия
  • Уретрален катетър
Skip to content