QuantiFERON SARS-CoV-2

Имунният отговор, който се развива в резултат на инфекция от COVID-19 е два вида: хуморален (посредством образуването на антитела) и клетъчен (основно чрез Т-клетките).

QuantiFERON SARS-CoV-2

Тестът QuantiFERON SARS-CoV-2 установява активността на клетъчния имунен отговор към COVID-19 след преболедуване или ваксиниране като измерва секрецията на интерферон гама (IFN γ) от Т-клетките.

Развитието на клетъчния имунен отговор преминава през следните етапи:

 • Начало – около ден 0 от началото на инфекцията;

 • Най-високо ниво – при повечето хора около 1 седмица от началото на инфекцията, но е възможно да настъпи и по-късно;

 • Спад – очаква се постепенен спад 3 до 6 месеца от началото на инфекцията;

 • За разлика от нивата на специфичните за COVID-19 антитела, които спадат бързо след преболедуване, нивата на Т-клетъчния имунитет се задържат измерими по-продължително време.

Механизъм на действие – тестът улавя Т-клетките от кръвната проба, стимулира ги и ако организмът се е срещал с вируса на COVID-19 (след преболедуване или ваксинация), Т-клетките започват да отделят IFN γ.

QuantiFERON SARS-CoV-2 RUO е по-надежден тест за определяне на прекарана в миналото инфекция или за оценка на нивото на имунитета, постигнат след ваксиниране, в сравнение с измерването на антитела, тъй като е клетъчният имунитет е по-продължителен от хуморалния.

За целта се взима кръвна проба в специални епруветки, съдържащи SARS-CoV-2 специфични антигени от спайк-протеина. Пробата се инкубира 16 до 24 часа при 37 °C. Следва детекция за нивото на секретирания интерферон гама (IFN γ) от Т-клетките в пробата чрез ELISA.

Препоръка за изследване:

 • При съмнение за риск от тежко протичане на заболяването при положителен PCR тест – около 10 дни от начало на симптоматиката. В зависимост от състоянието на пациента е възможно да е се наложи проследяване на клетъчния имунитет;

 • За установяване на нивото на имунитет след преболедуване – около 10 дни след преболедуване;

 • След ваксинация – около 10 дни след поставяне на втората доза от ваксината.

Интерпретация на резултата:

 1. Ниски нива на IFN γ
 • Пациентът не се е срещал с вируса / няма изграден имунитет след ваксиниране;

Или

 • При пациент с положителен PCR тест, нисък резултат е прогностичен фактор за тежко протичане на инфекцията и риск за поява на късни усложнения.

 • Отрицателен (нисък) резултат за наличието на Т-клетъчен имунитет към COVID-19 не изключва наличието на SARS-CoV-2 инфекция. За диагностични цели, тестът следва да се комбинира с директни методи за определяне на COVID-19 (PCR или антигенен тест).

 1. Високи нива на IFN γ
 • Пациентът е в активна фаза на инфекцията;

 • При изкарана в миналото инфекция;

 • След ваксинация.

Време за изработка и цена:

Тестът е готов в рамките на 5 работни дни и е на цена от 180 лева. Кръв за изследване може да се вземе във всеки обект на лаборатория Рамус.

Роля на клетъчния имунитет при SARS-CoV-2 инфекция:

При попадане на вируса в човешкия организъм, той навлиза и се намножава в инфектираните клетки, след което ги напуска и заразява други клетки. В този етап част от вирусните частици се поглъщат (фагоцитират) от т.нар. антиген-представящи клетки (дендритни клетки).

Дендритните клетки активират Т-хелперите (CD4+), Т-килъри (CD8+, цитотоксични, ефекторни) и В-лимфоцитите (производство на антитела и клетки на имунната памет).

По този начин антигени от вируса се „представят“ на Т-клетките (клетки от придобития имунитет).

Т-клетките са особено важни при справянето на организма с тежки вирусни инфекции. Т-клетъчният отговор спрямо COVID-19 е по-траен от хуморалния и наличието му в организма може да се установи, дори след като титрите на антителата са спаднали значително.

Цитотоксичните Т-килъри (CD8+) са главните реализатори на противовирусния имунен отговор.

Т-килърите разпознават клетките, които експресират на повърхността си вирусния антиген, предизвикал имунен отговор (т.е. инфектирани клетки). Осъществява се директен контакт между Т-килърите и клетките-мишени. Т-килърите участват в противовирусния отговор посредством секреция на интерферони (IFN α, IFN β и IFN γ).

Интерферон гама (IFN γ) активира придобития имунен отговор, регулира вродения имунен отговор, ограничава вирусната репликация като прави инфектираните клетки по-лесно разпознаваеми от клетките на имунния отговор. IFN γ активира макрофагите (MF), привлича ги към зоната на инфекция, а те от своя страна фагоцитират инфектираните клетки и представят вирусния антиген.

Идеалната ваксина срещу SARS-CoV-2 индуцира не само хуморален имунен отговор, но и мощен Т-лимфоцитен имунитет. В идеалния случай това би бил добре координиран, оркестриран Т-клетъчен отговор, който включва Т-хелпери и цитотоксични Т-лимфоцити, които разпознават заразени с SARS-CoV-2 клетки в тялото и ги унищожават, за да блокират вирусна репликация (намножаване), заедно с придобиване на Т-клетки на паметта за предотвратяване на повторна инфекция месеци до години по-късно.

Skip to content