PIVKA II

PIVKA II е туморен маркер за диагностика на хепатоцелуларен карцином (НСС). Представлява протеин, индуциран от дефицит на витамин К/антагонист II, oще познат като абнормален протромбин.

Хепатоцелуларният карцином е един от най-честите злокачествени тумори на храносмилателната система, който се характеризира с висок леталитет поради диагностицирането му в напреднал стадий. Само при 40% от пациентите се открива в ранен стадий. 5-годишната преживяемост след вече установен НСС е по-малко от 20%. През 2020г. са регистрирани 905,677 нови случаи на първичен карцином на черния дроб и 830,180 смъртни случаи.

PIVKA се използва и за проследяване на високорискови пациенти (инфекция с вирусен хепатит В, вирусен хепатит С, хепатит с друга етиология, цироза) за ранно откриване на НСС. Предоставя информация за размера на тумора, съдовата инвазия и мониторира ефекта от лечението. Съвместното изследване на двата туморни маркера PIVKA II и AFP (α-фетопротеин) подобрява значително диагностиката на хепатоцелуларния карцином.

Фактори, които водят до повишени нива на PIVKA II: дефицит на витамин К (алиментарен, малабсорбционен); прием на орални антикоагуланти, антагонисти на вит. К (синтром, варфарин и др,); нарушена бъбречна функция. Понижени нива могат да се наблюдават при прием на препарати, съдържащи витамин К.

Изследването се извършва на имунологичен анализатор от най-ново поколение Alinity i на компанията Abbott Diagnostics. Методът, който се използва, е CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) за количествено определяне на PIVKA II в биологичен материал серум или плазма.

Skip to content