IGF-1

Резюме за IGF-1

Алтернативни наименования на теста Инсулиноподобен растежен фактор 1, соматомедин С
Метод ELISA
Мерна единица ng/mL
Референтна стойност Референтната граница е различна в зависимост от пола и годините на пациента
Необходим материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Резултат Получава се в рамките на 5 работни дни от деня, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява инсулиноподобният растежен фактор 1?

Инсулиноподобният растежен фактор 1 е пептиден хормон, който се синтезира предимно от черния дроб (80%), но и от други тъкани под влияние на растежния хормон. Соматомедин С е основният медиатор на биологичното действие на растежния хормон. Играе роля в клетъчната диференциация и апоптоза, стимулира растежните, пролиферативните и туморните процеси. Най-високи нива се регистрират по време на пубертета, след което започват да намаляват. Стойностите му отразяват среднодревната секреция на соматотропния хормон.

Показания за провеждане на изследването:

Изследването на IGF-1 се използва за скрининг при съмнение за разстройство на растежната ос.

  • за диагностика на хиперсоматотропни синдроми (гигантизъм и акромегалия);
  • за мониториране на лечението при акромегалия;
  • за диагностика на нисък ръст (нанизъм) при деца и др.

Симптоми и признаци при акромегалия: главоболие, повишено потоотделяне, умора, лицеви промени, уголемяване на езика, ръцете, стъпалата, ставни болки и др.

Подготовка за изследването:

Кръвна проба се взима сутрин на гладно. Резултатите показват значими възрастови и полови различия. Влияние върху IGF-1 оказва диетата, богата на протеини. Захарният диабет, чернодробната цироза, гладуването  и др. променят нивата на хормона и затрудняват интерпретацията му.

Интерпретация на резултатите:

Понижени нива се наблюдават при хипосоматотропизъм, докато повишените такива – при акромегалия, гигантизъм. Необходимо е извършването на допълнителни изследвания за поставане на окончателна диагноза.

 

Skip to content