Инсулин

Резюме за ИНСУЛИН

Алтернативни наименования на теста Имунoреактивен инсулин, IRI
Апарат Аlinity
Метод CMIA
Мерна единица µU/ml
Референтна стойност 3 – 25 µU/ml
Необходим материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Ограничения Предозиране с инсулинови препарати; хемолиза на пробата
Интерференции Циркулиращи антиинсулинови антитела
Резултат Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява инсулинът?

Инсулинът е хормон, който се секретира от бета-клетките на Лангерхансовите острови в панкреаса. Ефектът му се изразява в намаляване нивото на кръвната захар посредством усвояването на глюкозата в тъканите и намаляване на процеса на глюконеогенеза.

 

Показания за провеждане на изследването:

  • за оценка инсулиновата секреция при захарен диабет;
  • в помощ на диагностиката на типа диабет;
  • за преценка включването на инсулинолечение към пероралната и/или неинсулинова инжекционна терапия при пациенти със захарен диабет тип 2;
  • за диагностика на инсулиновата резистентност;
  • при наличие на епизоди на хипогликемия /понижено ниво на кръвната захар/ – тремор, силен глад, изпотяване, побледняване на кожата, обърканост за диагностика на хипогликемичните синдроми, в частност на инсулинома.

 

Подготовка за изследването:

Изследването се провежда сутрин на гладно след поне 7-часова хранителна пауза.

 

Интерпретация на резултатите:

Съчетаното изследване на глюкоза и инсулин сутрин на гладно позволява да се изчисли индексът на инсулинова резистентност /HOMA-IR индекс/. За норма се смята стойност под 2.5, като повишенa такaва насочва към наличие на инсулинова резистентност.

В хода на провеждане на ОГТТ /орален глюкозотолерансен тест/ се счита, че увеличението на IRI с повече от 5-8 пъти спрямо изходната стойност или надхвърляне на 1 UI/kg телесно тегло показва патологично повишена секреция на инсулин.

В случаите, в които е трудно разграничаването на типа на захарния диабет /ЗД тип 1, ЗД тип 2, LADA, MODY и др./, се прибягва до разширен пакет изследвания – кръвна захар, инсулин, С-пептид, антиостровноклетъчни антитела /GAD-65 Ab, ZnT8 Ab, IAA Ab, IA-2 Ab/, както и провеждането на генетични изследвания и динамични тестове /стимулационни и супресионни/.

Високите нива на инсулин в съчетание с епизоди на хипогликемии спомагат за диагностициране на инсулином /невроендокринен тумор, произхождащ от бета-клетките на панкреаса/.

Високо инсулиново ниво при намален или липсващ С-пептид показва, че хипогликемията е резултат от екзогенно внесен инсулин.

Skip to content