Секс хормон свързващ глобулин

Резюме за секс хормон свързващ глобулин

Алтернативни наименования на теста SHBG, секс хормон свързващ протеин
Апарат Аlinity
Метод CMIA
Мерна единица nmol/L
Референтна стойност Жени: 19.8 – 155.2 nmol/L;

Мъже: 13.5 – 71.4 nmol/L.

Необходим материал Кръвен серум или плазма
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Ограничения Изброени са по-долу
Интерференции Изброени са по-долу
Резултат Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява секс хормон свързващият глобулин?

Секс хормон свързващият глобулин е транспортен гликопротеин, който свързва специфично тестостерона (около 40-60% от него) и естрадиола. Синтезира се в хепатоцитите, мозъкa, плацентата, матката, тестисите.

 

Подготовка за изследването:

Пробата се взема сутрин на гладно без прием на храна и медикаменти. Фактори, които водят до:

  1. Повишаване на плазмените нива на показателя: стареене, дефицит на растежен хормон, естрогени, антиконвулсанти, андрогенен дефицит, хипертиреоидизъм, хепатит, порфирия, СПИН, бременност;
  2. Понижаване на плазмените нива на показателя: затлъстяване, хиперинсулинемия, кортикостероиди, андрогени, прогестини, хипотиреоидизъм, излишък на растежен хормон, фамилен дефицит, нефротичен синдром.

 

Показания за провеждане на изследването:

Изследването на SHBG успоредно с нивото на общия тестостерон дава информация за циркулиращия свободен тестостерон. Определянето им се използва за диагностицирането на първичен хипогонадизъм, идиопатичен хирзутизъм, поликистозен овариален синдром, при диагностика на заболявания на пубертета.

 

Интерпретация на резултатите:

Понижените стойности водят до намаляване нивата на общия тестостерон и увеличаване на тези на свободния тестостерон, както и обратното – повишените стойности водят до повишен общ тестостерон и намален свободен тестостерон. Изследването се използва за оценка и проследяване на терапията с естрогени или андрогени.

Понижени нива се наблюдават при: поликистозен овариален синдром, прогресираща инсулинова резистентност, постменопауза, затлъстяване.

Повишени нива се регистрират при: анорексия нервоза, хипертиреоидизъм, бременност.

 

Skip to content