X Национална конференция по клинична лаборатория

X Национална конференция по клинична лаборатория

29 септември – 1 октомври 2016 г. к.к Златни пясъци

Включените в програмата лекции, доклади, фирмени симпозиуми и постери ще ви запознаят с последните новости в научното и технологично развитие на нашата специалност и ще очертаят перспективите за нейното развитие в следващите години. Мястото на провеждане на конференцията е добре познато на всички със своята природна красота. Не пропускайте възможността да участвате в конференцията, да обогатите професионалните си познания и да обмените опит със колегите си.

Във връзка с националната конференция сме провели проучвания по три различни теми, които са представени в постерната сесия.

Skip to content