Total beta-HCG – Общ бета-човешки хорионгонадотропин

Резюме за Total β-HCG

Алтернативни наименования на теста Общ бета-човешки хорионгонадотропен хормон,  бета-ЧХГ, Total beta-HCG (total beta-human chorionic gonadotropin)
Апарат Аlinity
Метод CMIA
Мерна единица mIU/ml
Референтна стойност < 5,0  mIU/ml
Необходим материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин
Резултат Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява total β-HCG?

Човешкият хорионгонадотропин е гликопротеин, който се състои от две субединици (алфа и бета). Синтезира се в синцитиотрофобластта на плацентата по време на бременност или от герминативни тумори. Играе роля в диференциацията на гениталния тракт на плода. Нивата му достигат пик между 8-12 гестационна седмица, след което се понижават без да достигат нормални стойности.

Показания за провеждане на изследването:

  • рутинен тест за потвърждаване на бременност и нейното проследяване;
  • част от скрининг за вродени дефекти;
  • съмнение за извънматочна бременност;
  • тумор на яйчници, тестиси и плацента.

Подготовка за изследването:

Кръвна проба се взема сутрин. Не е необходима предварителна подоготовка. При съмнение за бременност ЧХГ може да бъде регистриран около 9 дни след имплантацията на оплодената яйцеклетка.

Интерпретация на резултатите:

Високи стойности при бременни жени се наблюдават при:

  • гроздовидна бременност /мола хидатидоза/;
  • бременност с повече от един плод;
  • синдром на Даун /тризомия 21/.

Повишени стойности при жени, които не са бременни, и мъже насочват към наличието на злокачествено заболяване.

Понижените нива на хормона при бременни жени могат да означават:

  • извънматочна бременност;
  • спонтанен аборт;
  • ранна бременност.

 

Skip to content