T-SPOT® COVID тест

Т-реактивни клетки за комплексна оценка на имунния отговор към SARS-CoV-2

Тестът T-SPOT® COVID е стандартизиран метод, основаващ се на ELISPOT платформа (Enzyme Link ImmunoSpot), предназначен за качествено откриване на Т-клетъчен имунен отговор към SARS-CoV-2 в пълноценна кръв. Основава се на in vitro възпроизвеждане на клетъчния имунен отговор чрез стимулация на Т-клетките със специфични за вируса пептиди, което води до секреция на интерферон-гама. Активираните клетки, отделящи интерферон гама се откриват чрез цветна реакция (спотове).

Тестът допълва серологичното изследване за откриване на заразените пациенти.

T-SPOT®.COVID тестът използва коктейл от два пептида, специфични за SARS-CoV-2, наречени S1- протеин – „спайк“ („шипов, шипчест“) гликопротеин и N – протеин – нуклеокапсиден протеин, които участват в процеса на проникване на SARS-CoV-2 в заразените клетки.

Пептидите са предназначени да стимулират CD4 и CD8 T- клетъчни отговори. Използва също отрицателна контрола, която ни показва базовата, нестимулирана активност на Т-клетките, и положителна контрола, която ни показва неспецифична активност на Т-клетките, след стимулация с фитохемаглутинин. По резултата от двете контроли можем да се съди за нормалната функция на Т-клетките и моментното състояние на имунната клетъчна система.

Интерпретиране на резултатите:

  • Тестът е НЕ-РЕАКТИВЕН (не се доказва Т-клетъчен имунитет), ако броят на спотовете (точките) и в двата панела (S1 и N) минус броя на спотовете в отрицателната контрола е по-малък или равен на 4. Резултатът показва, че не са открити ефекторни Т-клетки, сенсибилизирани към SARS-CoV-2. Малко вероятно е пациентът да е бил изложен на вирус SARS-CoV-2.
  • Тестът е РЕАКТИВЕН (доказва се Т-клетъчен имунитет), ако броят на спотовете в един от двата панела (S1 и N) минус броя на спотовете в отрицателната контрола е по-голям или равен на 8. Реактивният тест показва, че пробата съдържа ефекторни Т-клетки, чувствителни към SARS-CoV-2., т.е. имаме активиран Т-клетъчен имунитет срещу SARS-CoV-2.

 

Специфичност на метода:

Т-реактивни клетки в Панел 1 и 2 (S1 и N) – активиран Т-клетъчен имунитет от ваксинация

Т-реактивни клетки в Панел 2: N протеин – активиран Т-клетъчен имунитет след преболедуване

 

ИЗСЛЕДВАНЕТО НА Т-КЛЕТКИТЕ ИМА ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ:

  • Лица, които не са образували антитела след преболедуване или ваксинация;
  • Измерване на Т-клетъчния имунитет след прекарана инфекция;
  • Измерване на Т-клетъчния имунитет след ваксинация;
  • Проследяване на защитния имунитет във времето;
  • Скрининг на високорискови контингенти – медицински и социален персонал, лица, работещи на места с висока концентрация на хора (ресторанти, барове, летища, театри, кина, търговски центрове, супермаркети и др.)
Skip to content