T-SPOT – имунологичен тест за откриване на инфекция с туберкулоза

T-SPOT. TB тестът е имунологичен тест за откриване на инфекция с туберкулоза. T-SPOT. TB тестът използва методологията на ензимно-свързана имуноспот (ELISPOT) за изброяване на Т-клетките, чувствителни към Mycobacterium tuberculosis (MTB), чрез улавяне на интерферон-гама в близост до Т-клетките, от които е секретиран.

Тестът открива активирани Т-ефекторни лимфоцити, отговарящи на стимулация с антигени ESAT-6 и CFP10, което определя високият процент специфичност и чувствителност (>95%), като не дава кръстосана реакция при ваксинирани с BCG лица или с нетуберкулозните бактерии, които нормално се откриват в околната среда.

Имунният отговор към инфекцията с M. tuberculosis се медиира предимно чрез активиране на Т-клетките. Като част от този отговор, Т клетките са чувствителни към MTB антигени и активираните ефекторни Т клетки CD4+ и CD8+, произвеждат гама-интерферон, когато са стимулирани от тези антигени.

Тестът T-SPOT.TB е единствения IGRA тест, одобрен от FDA за деца над 2 години. Тестът е надежден не само за здравите деца, но и за тези, които имат медицински проблеми като диабет, приемат кортикостероиди, имат ревматологични, стомашно-чревни, дерматологични проблеми, бъбречни проблеми, ХИВ и всяка друга медицинска диагноза, която потиска имунната система.

Тестът T-SPOT.TB е с изключително висока чувствителност и специфичност > 95%, което го прави приложим и при имунокомпроментирани пациенти:

 • Лица, които получават имуносупресивна и биологична терапия
 • Лица, които наскоро са били заразени с MTB (в рамките на последните 2 години)
 • Лица с анамнеза за нелекувана или неадекватно лекувана активна туберкулоза
 • Хора, живеещи с хематологични и неопластични заболявания (левкемия, лимфом или рак на главата, шията или белия дроб)
 • Лица, претърпели гастректомия или тънкочревен байпас
 • Пациенти с диабет
 • Трансплантирани пациенти (солидни органи и стволови клетки).
 • Пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, на хемодиализа.
 • ХИВ пациенти
 • Лица, които тежат по-малко от 90% от идеалното си телесно тегло
 • Лица, които пушат цигари или злоупотребяват с наркотици или алкохол
 • Популации, дефинирани на местно ниво като с повишена честота на активно заболяване от туберкулоза, вероятно включително популации с недостатъчно медицинско обслужване или с ниски доходи

Отделно, тестът T-SPOT. TB е препоръчителен за скриниране на

 • Медицински персонал
 • Скриниране на контактни с активна туберкулоза лица.
 • Скриниране на лица, работещи в: заведения на хранително-вкусовата промишленост; детски заведения; социални заведения; военнослужещи; лица с недохранване; лица в напреднала възраст.

Взимане на проби и подготовка

Използва се периферна венозна кръв, взета в епруветки с литиев хепарин, с препоръчителни обеми:

 • възрастни и деца на 10 и повече години – 1 епруветка от 6 ml;
 • деца на 2-9 години – 1 епруветка от 4 ml;
 • деца до 2 години – 1 епруветка от 2 ml;

Резултатите от Т-SPOT.TB се изразяват като брой Т-ефекторни клетки в панелите, които продуцират гама-интерферон.

Резултатите се фотографират, дигиталните изображения се запазват и е възможен ретроспективен качествен контрол.

 

Skip to content