SCC – сквамозоцелуларен антиген

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

SCC (сквамозоцелуларен антиген)*, SCC (Squamous cell carcinoma antigen)

Алтернативни наименования на теста:

Сквамоцелуларен карциномен антиген / Squamous cell carcinoma antigen

Метод: ELISA
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: < 1,2 ng/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  SCC

Сквамоцелуларният карциномен антиген (SCC) е изолиран от плоскоклетъчен епителен карцином на шийката на матката. Концентрацията на SCC се повишава особено при този карцином и може да се използва като чувствителен показател за такива тумори. По-малко изразено е увеличението при карцином на белия дроб, карциноми на устата и челюстта и в областта на лицето.

Повишени стойности се намират понякога при пациенти с възпалителни заболявания на белия дроб и хепатити, най-често при пациенти с бъбречна недостатъчност, при които в 50% от всички случаи се установява повишена стойност на SCC.

При контролиране на лечението на плоскоклетъчните карциноми покачването на нивото на SCC е ранен признак за появата на рецидиви. Концентрацията му кореспондира с напредването на стадия на заболяването. Не може да се използва за скрининг, тъй като малък процент от пациентите имат високи стойности на SCC в ранния стадий. Маркерът се използва за мониториране на терапията и проследяване на заболяването. Най-често се използва като туморен маркер при карцином на маточната шийка.

Skip to content