S-100

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

S-100

Алтернативни наименования на теста:
Апарат: Cobas e 411
Метод: ECLIA
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: < 0,105 ng/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някои лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  S100

Мултигенно семейство от нискомолекулни калций-свързващи протеини, които образуват хомо- и хетеродимери .

Във високо концентрация се експресират от:

-Мелноцити;

-Нервната тъкан;

-Меланом,шваном;

-Дендритни клетки.

Вискоки нива на туморният маркер могат да се установят при:

-Заболявания на централната нервна система(ЦНС);

-Злокачествен меланом;

-Бъбречна недостатъчност;

-Чернодробни заболявания;

-Инфекциозни болести;

-Доброкачествени гастроинтестинални тумори;

-СПИН.

Меланомът е най-опасната форма на рак на кожата. Разбира се, откриването на болестта в ранните стадии позволява да се постигне ремисия и да се предотврати по-нататъшното развитие на онкологичния процес. За контрол на хода на заболяването и качеството на лечението, ранно откриване на метастази и рецидиви, се предписва анализ на туморния маркер S100. Изследването на туморен маркер позволява да се определи прогнозата на заболяването, тъй като увеличаването му говори за доста агресивен ход на заболяването.

Добре е да се има предвид това, че ако нивото на протеина не е определено или е в нормалните граници, това предполага, че лицето няма рак на кожата. Този резултат обаче не е абсолютна гаранция за отсъствието на злокачествено новообразувание, тъй като в ранните стадии на меланома нивото на туморен маркер просто не се увеличава. И за да се изключи предполагаемият рак на кожата, те провеждат цяла гама от други изследвания..

Не винаги високото ниво на туморен маркер S100 е следствие от рак на кожата. По този начин увеличаването на туморния маркер може да бъде причинено от неонкологични заболявания на нервната система. Увеличаването на този протеин се наблюдава при инсулти, интрацеребрални кръвоизливи, наранявания на главата, болест на Алцхаймер.

Диагнозата “меланом” не се прави единствено въз основа на резултатите от анализа за туморен маркер S100.

S100 не е меланома-специфичен туморен маркер.

Skip to content