Лаборатория Рамус предлага най-ново поколение генетични тестове, включително неинвазивен пренатален тест (VeriRef Gold)

VeriRef Gold определя и установява най-честите фетални анеуплоидии генетични състояния.

Генетичен тест, който осигурява висока прецизност при изследване за най-честите хромозомни дефекти на плода:

  • Тризомии: тризомия 21 ( синдром на Даун), тризомия 18 (синдром на Едуардс), тризомия 13 (синдом на Патау);
  • Анеуплоидии на половите хромозоми: синдром на Търнър (монозомия Х), синдром на Клайнфелтер (ХХY), синдром на Якобс (ХYY), тризомия на Х хромозомата
  • микроделеции

При пренаталния тест се изследва свободната ДНК на плода, която преминава през плацентата в майчинотото кръвообръщение. След рутинно вземане на кръв от майката се изолира феталното ДНК, което се изследва чрез най- модерен генетичен метод. Той позволява анализ на минимално количество фетална ДНК и осигурява >99% точност на резултатите.

Изследването е напълно безопасно за плода, тъй като се избягва риска от усложнения или  преждевременно прекъсване на бременността, за разлика от методи като амниоцентеза и хорионбиопсия.

Основни предимства на теста са:

  • Висока точност– по-голяма от 99%
  • Безопасност– не носи риск за плода и майката
  • Възможност за ранна диагностика за хромозомни дефекти на плода– от 10 гестационна седмица
  • Позволява определяне пола на плода

Тестът за тризомии е подходящ при нормална бременност, двуплодна бременност, ин витро бременност със собствени или донорски яйцеклетки. Тестът за дефекти на половите хромозоми (анеуплоидии) не може да бъде извършен при пациенти с близнаци. Не се препоръчва извършването на пренатален тест при раково болни, пациенти с костно-мозъчна или органна трансплантация, както и при инвитро бременност с близнаци.

Тестът е подходящ за всички бременни жени, независимо от възрастта. Особено препоръчителен е при жени над 35г. и при такива с фамилна обремененост.

Основен пакет: тризомия 13, тризомия 18, тризомия 21, анеуплоидии, микроделеции, определяне на пола 1500 лв.

Skip to content