ПЪРВИЯТ АНАЛИЗАТОР ЗА БАКТЕРИАЛНО КУЛТИВИРАНЕ И АНТИБИОТИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ В ЧОВЕШКИ БИОЛОГИЧНИ ТЕЧНОСТИ И УРИНА

Изключителната гъвкавост на HB&L е отговорът на повечето от разнообразните нужди на модерната микробиологична лаборатория

HB&L е първият анализатор способен да направи бактериално култивиране, RAA тестване и антибиотична чувствителност на проби като урина, стерилни или нестерилни течности и др. биологични проби. Използвайки пантентованата технология, базирана на отразяване на светлината, той е способен да отчете наличието на бактерии. HB&L наблюдава растежните фази на бактериите от стъпката на посявката в специфичните културелни бульони, давайки крива на растежа в реално време и количествен резултат за броя на бактериите в CFU/ml.

Всички проби се инкубират в системата на 37°С и се детектират само живите бактерии, като в същото време нерепликиращите се субстанции като еритроцити, левкоцити, мъртвите клетки и соли, които са налични в пробата се елиминират по време на първоначалното отчитане. Нивото на турбидност на пробата се детектира чрез McFarland монитор и когато пробата достичне стойност 0,5 по McFarland, се възпроизвежда визуална и звукова аларма, информираща, че бактериалната култура е готова за тестване с избран панел антибиотици, без да се чака края на анализа и спестявайки по-нататъшни стъпки на разреждане. HB&L поддържа двупосочна връзка с ЛИС за комуникация за данните за пробата и изпращане на резултата. Софтуерната гъвкавост на HB&L позволява да се изработват различни тестове едновременно; всяка четяща единица е независима от другите и може да бъде настроена според вида проба, инкубационното време, тестовия профил, аналитичния протокол и граничната стойност. Налични са два модела на анализатора HB&L, едната версия е с позиции за 120 проби, а другта „олекотена“ версия е за 60 проби, ползвана за по-малък работен обем проби. Новите апликации за директна антибиотична чувствителност от положителни хемокултури и MDRO скриниране са вече на разположение.

Описание HB&L UroQuattro
Aнализаторът извършва бактериално култивиране в проби от стерилна урина, като наблюдава фазите на растеж на бактериите от момента на посяването в специфичния бульон, давайки растежната крива в реално време и количествени резултати за общия бактериален брой в CFU/ml.

ПРЕДИМСТВА:

 • Бърз скрийнинг (в рамките на 3 часа) на отрицателните урокултури, които са около 70-80% от
  всички проби.
 • Лесно използване на апарата и пестене на време
 • Ниско ниво на влияние на остатъчната антимикробна активност и контаминантите
 • Възможност за непрекъснато зареждане на пробите
 • Стандартизиране на процедурата и проследимост на резултатите

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • При проби от стерилна урина силно положителните проби се сигнализират след 45тата
  минута, останалите положителни до 3 часа при cut off 30.000 CFU/ml, резултатите за
  отрицателните проби са налични след 3 часа.
 • Анализаторът позволява отрицателните резултати да бъдат рапортувани в същия ден. С
  оглед на факта, че това са около 70%-80% от всички проби, това означва, че по-голяма част от
  пробите и резултатите ще бъдат изписвани в рамките на деня. Това носи значителни конкурентни
  предимства на лабораторията, поради факта, че резултатите се отчитат няколко часа след
  даването на пробата, а не на следващия ден както е при конвенционалните методи на работа.
 • Всички проби се инкубират на 37оС и се детектира наличието само на живите бактерии, като
  интерференциите с нерепликитращите се субстанции като еритроцити, левкоцити, мъртви клетки
  и соли, които се откриват в пробата, се елиминират при първоначалното нулиращо четене.
 • Възможност за забързване и на процеса на идентификация и антбиограма при монкултури –
  при потвърден положителен резултат и приготвяне на грам-препарат за разграничаване на вида
  бактерии, може да се заложи директно метод (мануален или автоматичен) за идентификация и
  антибиограма, чийто резултати да се отчетат още на следващия ден, а не 48ия час както е при
  традиционните методи.
 • Избягва се влиянието на контаминантите, чийто растеж ще бъде под прага и няма да бъде
  отчетен като значимо микробно число.
 • Лесна и удобна процедура по работа с пробите и апарата – за посявката са нужни 0,500 мл.
  стерилна урина, които се инокулират в течен бульон посредством пипета. Процедурата по
  зареждане е лесна и бърза, нови проби могат да бъдат зареждани по всчко време на анализа като
  всяка нова проба се отчита самостоятелно и независимо от предишните. Възможност за връзка с
  ЛИС.
 • Висока чувствителност и специфичност на тестовете, стандартизация и автоматизация на
  анализа, пълна проследимост на пробите, определяни от потребителя праг и време за инкубация
  на анализа.
Skip to content