Нов апарат обработващ над 300 проби на час в Лаборатория Рамус

Основен принцип в развитието на лаборатории Рамус е непрекъсната инвестиция е нова, модерна апаратура, която да дава бързи и точни резултатите, да улеснява работата на медицинският персонал и създава сигурност в лекарите и пациентите.
От скоро време микробиологичната лаборатория в София, Дружба 1 разполага с модерна система за идентификация (разпознаване) Autof MS 1000 – MALDI-TOF, която дава възможност идентификацията на микроорганизмите в пробите от биологичен материал да се случат до 24 часа.

Това е решаваща стъпка за осигуряване на точна терапия и ефективно лечение за пациентите. Въпреки че конвенционалните методи са прецизни, те са значително времеемки. Autof MS 1000 представлява иновативна аналитична технология, която притежава много предимства спрямо конвенционалните техники при идентификацията на микроорганизми в клиничната микробиология.

Autof MS 1000 осигурява автоматизирана, високоскоростна и надеждна идентификация и таксономична лазерно-индуцирана класификация на бактерии, дрожди, гъбички и нишковидни гъбички на базата на протеомични отпечатъци. Многобройни проучвания демонстрират по-висока точност, по-бързо време за постигане на резултат и по-ниски разходи, осигурени от технологията MALDI-TOF в сравнение с класическите методи.

· Понижаване на времето за идентификация на микроорганизми 2 до 3 пъти, осигурявайки по-бърза диагноза на пациентите в рамките на 20-24 часа.

· Повишаване на чувствителността и специфичността на нивото на вида и щама, по този начин гарантирайки по-акуратна диагноза и ефикасно лечение на пациентите.

Предимства на AUTOF MS 1000:

· Най-пълна база данни с повече от 15990 вида в това число бактерии и гъбички, която се обновява и обогатява регулярно.

· Изключително висока производителност, над 300 проби на час.

· Висококачествен лазер детектор, произведен в Германия с удължен живот, минимум 60000 часа, което приблизително се равнява на идентифицирани общо 900 хиляди проби.

 

Skip to content