+389 2 55 12 500

infomk@ramuslab.com

АНАЛИЗИ и ЦЕНОВНИК

Проверете ги нашите услуги

лабораторија

Хематологија, коагулација, биохемија, анализи во урина

Диференцијална крвна слика, седиментација на еритроцитите, хемостаза, комплетни биохемиски испитувања, специфични анализи во урина и др.

Специјализирани тестови

Специјализирани тестови

Витамини, микроелементи, метаболити, лекови, алергиски тестови и др.

Микробиологија

Серологија

Helicobacter pylori, HCV, HbsAg, HIV, TORCH панел и др.

Клиничка патологија

ИМУНОХЕМИЈА

Хормони, Туморски маркери, коскени маркери, срцеви биомаркери, и др.

За Лабораторијата РамУс

Зошто сме Вашиот квалитетен избор?

Дијагностичка лабораторија РАМУС е технолошки опремена со најсовремена и сигурна опрема. Ние гарантираме висока точност на резултатите добиени со употреба на висококвалитетен медицински потрошен материјали и учество во реномирани национални системи за надворешна контрола. Анализите се работат од високо стручен кадар, со кој располага Лабораторија Рамус, кои постојано се надградуваат преку посета на обуки, конгреси и стручни семинари од областа на медицинската дијагностика.

над 300 сопствени филијали

повеќе од 100 специјалисти

ние работиме за вас веќе 20 години

Дијагностичка лабораторија Рамус, Локација 1 - Населба Кпиштец

Адреса: ул. Народен фронт бр.14,
поштенски број: 1000, Скопје

тел: 02 55 12 500
мобилен: 078 20 80 53

Работно време: Понеделник-Петок: 7:00 до 19:00
Сабота: 8:00-13:00

Дијагностичка лабораторија Рамус, Локација 2 - Населба - Аеродром

Адреса: ул. Методија Шаторов Шарло бр 25,
поштенски број 1000, Скопје

тел: 02 24 46 004 мобилен: 070 23 62 96

Работно време: Понеделник-Петок: 7:00-19:00
Сабота: 8:00-13:00 (за PCR и брз антигенски тест за Covid-19 од 8:00 до 16:00)

Дијагностичка лабораторија Рамус, Локација 3 - Тетово

Адреса: ул. Димо Гавровски Кара бр.3,
Тетово

тел: 044 360 640; 070 257 729

Работно време: Понеделник-Петок: 7:00-17:00
Сабота: 8:00-13:00

Дијагностичка лабораторија Рамус, Локација 4 - Куманово

Адреса: ул. Д-р. Рибар бр.2
Куманово

тел: 031 464 711; 070 235 980

Работно време: Понеделник-Петок: 7:00-19:00
Сабота: 8:00-13:00

Дијагностичка лабораторија Рамус, Локација 5 - Кавадарци

Адреса: ул. Цано Поп Ристов бр. 1
Кавадарци

тел: 043 550 001; 070 22 41 99

Работно време: Понеделник-Петок: 7:00-19:00
Сабота: 8:00-13:00

Skip to content