Контакти

Дијагностичка лабораторија Рамус

Локација 1- Населба Кпиштец

Адресa

ул. Народен фронт бр.14
1000 Скопје, Македонија

Телефони

+389 2 55 12 500
+389 78 20 80 53

Работно време

Понеделник-Петок: 7:30 до 17:00
Сабота: 8:00-13:00

Локација 2- Населба -Аеродром

Адресa

Методија Шаторов Шарло бр.25
Аеродром, Скопје, Македонија

Телефони

+389 2 24 46 004
+389 70 23 62 96

Работно време

Понеделник-Петок: 7:00-19:00, (само за PCR за Covid-19 од 7:00-22:00, за брз антигенски тест за Covid-19 од 7:00-00:00)
Сабота: 8:00-13:00 (за PRC и брз антигенски тест за Covid-19 од 8:00 до 16:00)

Дијагностичка лабораторија Рамус, Локација 1- Населба Кпиштец

Адреса: ул. Народен фронт бр.14,
поштенски број: 1000, Скопје

тел: 02 55 12 500
мобилен: 078 20 80 53

Работно време: Понеделник-Петок: 7:30 до 17:00
Сабота: 8:00-13:00

Дијагностичка лабораторија Рамус, Локација 2- Населба -Аеродром

Адреса: ул. Методија Шаторов Шарло бр 25,
поштенски број 1000, Скопје

тел: 02 24 46 004 мобилен: 070 23 62 96

Работно време: Понеделник-Петок: 7:00-19:00, (само за PCR за Covid-19 од 7:00-22:00, за брз антигенски тест за Covid-19 од 7:00-00:00)
Сабота: 8:00-13:00 (за PCR и брз антигенски тест за Covid-19 од 8:00 до 16:00)

Skip to content