M2-PK – фецес

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

M2-PK (фецес)

Алтернативни наименования на теста:

 М2 – Пируват киназа (ПК) ;

Пируват киназа изоензим М2

Метод: EIA
Мерна единица: U/ml
Референтна стойност: <4 U/ml
Необходим биологичен материал: Фецес
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: Резултатът от теста не се влияе от приема на каквато и да било храна и съответно никакви ограничения в диетичния режим не са необходими преди взимането на материал от изпражненията.
Резултат: Резултатът ще бъде готов в рамките на 5 работни дни.

 

Какво представлява  M2-PK (фецес)

M2-PK е форма на ензима пируват киназа тип М2. Това е ключов ензим в туморния метаболизъм. М2-РК може да има повишени стойности при различни тумори.

M2-PK /пируват киназа/ тест е скринингов метод със специфичност 91% за поставяне на ранна диагноза на безсимптомни хора с рак на дебелото черво или доброкачествени полипи чрез доказване на ензима M2-PK във фекалиите.

Тестът не измерва кръвта в изпражненията, а разпознава ензимът M2-PK (M2-пируват киназа), който се проявява при ракови заболявания.

Повишените му нива във фецес може да се използват като туморен маркер за колоректален карцином – рак на дебелото черво, като допълнително негово предимство е и факта, че е лесно изпълним и неинвазивен тест за начален скрининг.

Повишените стойности на М2-РК не могат самостоятелно да поставят диагноза, за да се постави такава трябва да се използват и други диагностични методи за изследване.

Повишени нива може да се наблюдават и при полипи на дебелото черво ,възпалителни чревни заболявания/болест на Крон, улцерозен колит и други/.

Skip to content