Mетанефрин и норметанефрин в урина

Резюме за метанефрин и норметанефрин в урина

Алтернативни наименования на теста Metanephrine, Normetanephrine (urine)
Метод LCMS
Мерна единица µg/24h
Референтна стойност Референтната стойност е различна в зависимост от възрастта на пациента
Необходим материал 24-часова урина
Условия за пробовземане Описани са по-долу
Ограничения Изброени са по-долу
Интерференции Изброени са по-долу
Резултат Получава се в рамките на 10 работни дни от деня, в който е даден материал за изследване

 

Какво представляват метанефринът и норметанефринът?

Адреналин (епинефрин), норадреналин (норепинефрин) и допамин са катехоламини, които се синтезират от хромафинните клетки на надбъбречната медула от аминокиселината тирозин. Играят роля в невространсмисията и се използват във фармакологията. Катехоламините се разграждат от два ензима – МАО и КОМТ. От адреналин и норадреналин се получават междинни продукти – метанефрини (метанефрин и норметанефрин), които от своя страна се разграждат до ванилбадемова киселина, глюкурониди и сулфати. Допаминът се разгражда до хомованилова киселина.

 

Показания за провеждане на изследването:

Изследването се провежда при съмнение за феохромоцитом. Туморът може да се представи с богата клинична картина и неслучайно е познат като „велик имитатор“. Признаците, които насочват към тази диагноза са високо кръвно налягане (артериална хипертония), което не се повлиява от стандартното лечение, както и появата на кризи, придружени от главоболие, потене, сърцебиене. Симптоми между кризите: потливост, студенина на крайниците, запек, ритъмни нарушения, ортостатична хипотония, отслабване на тегло и др. По-голяма диагностична стойност имат измерването на метанефрин и норметанефрин в 24-часова урина или измерване на техните плазмени нива в сравнение с катехоламините.

 

Подготовка за изследването:

Необходимо е събиране на 24-часова урина /диуреза/. Пациентът изхвърля първата сутрешна урина, след което всяко следващо уриниране се събира в съд за период от 24 часа. На следващата сутрин първата урина също трябва да се добави към общото количество. Препоръчително е урината да бъде съхранявана в хладилник. Измерва се общото ѝ количество, записва се и се съобщава в милилитри в лабораторията. Занася се контейнер с около 10-15 мл от общото количество урина. Уринните нива на катехоламините и техните метаболити следва да се определят в ден, в който е било налице повишено артериално налягане или хипертонична криза. Метанефрините в урина не се влияят от консумираната храна за разлика от свободните катехоламини.

Необходимо е 5 дни преди провеждане на теста да бъде спрян приемът на ацетатаминофен.

Медикаменти, които водят до умерено или значително покачване на плазмени/уринни нива на метанефрините: трициклични антидепресанти (Амитриптилин, Имипрамин, Нортриптилин); неселективни алфа-блокери (Феноксибензамин); симпатикомиметици (Псевдоефедрин, амфетамини); моноаминооксидазни инхибитори (Фенелзин и др.).

Медикаменти, които водят до леко покачване на плазмени/уринни нива на метанефрините: бета-блокери (Атенолол, Метопролол, Пропранолол, Лабетолол).

 

Интерпретация на резултатите:

Леко до умерено повишени нива на норметанефрин и/или метанефрин насочват за възможен тумор, като трябва да се емилиминират медикаменти или други вероятни причини за фалшиво положителен резултат. При значително повишени нива на единия или двата показателя има висока вероятност за наличие на тумор. При провеждане на терапия на вече диагностициран тумор повишените стойности са индикация за неефективност на лечението.

 

 

Skip to content