Лаборатории Рамус казват “не” на излишната пластмаса

– Разкажете с няколко думи за стъпките, които Лаборатории Рамус предприемат в посока енергийна ефективност?

– В Лаборатории Рамус използваме най-съвременното оборудване, което осигурява точни и навременни резултати, но и пести електроенергия и вода. Това от своя страна намалява въглеродния отпечатък върху околната среда.
Всичките ни системи са с висока енергийна ефективност и много нисък разход на електричество и вода.

– В ежедневната ви работа се използват много консумативи. Водите ли целенасочена политика за намаляване на отпадъка?

– В лабораториите ни разполагаме с единствената технология с минимално използване на еднократен консуматив. Това намалява изхвърлянето на PVC. В политиката ни е заложено да не използваме излишна пластмаса. Анализите при нас се извършват в много прецизно изработени кварцови кювети, които са замногократна употреба.

Skip to content