Free PSA – Свободен простатноспецифичен антиген

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

Free PSA (Свободен простатноспецифичен антиген), fPSA (Free prostate specific antigen)

Алтернативни наименования на теста: fPSA (Free prostate specific antigen) / свободен простатно-специфичен антиген
Апарат: Alinity i/ Architect c8000
Метод: CMIA
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: < 0.5 ng/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява Free PSA

Простатно-специфичният антиген(PSA) е серинова протеаза, която се произвежда от клетките на простатната жлеза. Секретира се в семенната течност, където има втечняваща функция. PSA дифундира в кръвта и основно циркулира като свързана с белтъци фракция. Малка част от PSA може да се инактивира, което води до появата на форма, която не формира комплекси с белтъци- свободен PSA(freePSA, fPSA).

Показателят се изследва заедно с PSA. Резултатите от изследването на fPSA и PSA дават важна информация за наличие на  карцином. Съотношението на двата туморни маркера показват: по-ниско съотношение при наличие на карцином и по-високо съотношение при здравите мъже.

Skip to content