02 943 1196

info@ramuslab.com

Medical Tests and Prices

SHORT PRICE-LIST OF IMDL “RAMUS’’ LTD

В СМДЛ РАМУС извършваме разнообразни медицински изследвания. Сред тях: пълна кръвна картина, кръвно-захарен профил, изследване за холестерол, тестове за хормони и витамини, микробиология с антибиограма, метаболити и много други. За улеснение пациентите разполагат с персонализиран достъп до резултатите си, които предоставяме в максимално кратки срокове.

TABLE LEGEND:

Result in 2 working days

Result in 3 working days

Result in 5 working days

Result in 10 working days

RAMUS Laboratory reserves the right to adjust prices and time for tests!
Skip to content