Лаборатория Рамус е единствената лаборатория в България, която е участвала успешно в английската система за външна оценка на качеството QCMD при провеждане на PCR тестове за SARS CoV 2 (COVID 19). Това е международна система, която изпраща проби за проверка на начина на работа в лабораториите и качеството на резултатите. В този случай са изпратени 6 проби, за които лаборатория РАМУС е дала абсолютно точни резултати, както за позитивните, така и за негативните проби.

На всички наши адреси можете да се изследвате:

Коронавирус Covid-19, PCR- тест – 100,00 лв.
Тест за антитела срещу Коронавирус (COVID-19) Anti-SARS-CoV 2-IgG на Abbott Laboratorie – 19,00 лв. + 2,00 лв. Такса