Echinococcus WB IgG (Ехиникокоза Western Blot)

Най- често ехинококовите кисти у човека се откриват случайно при изследване по повод друго заболяване. Водещи за уточняване на диагнозата са образните диагностични методи и серологичните изследвания за наличие на специфични антитела.

Реакцията W.B. при ехинококозата има по-висока специфичност и по- ниска чувствителност от ELIZA теста. Прилага се като потвърдителен метод в диагностиката на ехинококозата след изследване с ELIZA, в случаите на гранични стойности или ниско положителни резултати.

Реакцията се визуализира под формата на ивици (бандове), към които са свързани специфичните антитела от изследвания серум. Реакцията се отчита чрез апарат по степента на имунофлуоресценцията. Този начин на отчитане е по- точен от визуалното отчитане и позволява количествена оценка.

Skip to content