Cyfra 21-1

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

Cyfra 21-1

Алтернативни наименования на теста: цитокератин-19 фрагмент
Апарат: Alinity i
Метод: CMIA
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: < 2.08 ng/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  Cyfra 21-1

CYFRA 21-1 е протеин от групата на цитокератините, които влизат в състава на епителните клетки. Цитокератините са епителни маркери, чиято експресия не се губи по време на злокачествена трансформация. Cyfra 21-1 е цитокератин-19 фрагмент, който е разтворим в серум и може да бъде полезен циркулиращ туморен маркер.

Cyfra 21-1 е чувствителен и специфичен туморен маркер при откриване на недребноклетъчен рак на белия дроб( NSCLC), особено на плоскоклетъчен подтип. Той също така отразява степента на заболяването и има независима прогностична роля, заедно със състоянието на ефективността и стадия на заболяването при NSCLC.

Високо ниво на Cyfra 21-1 при очевидно ранен стадий на NSCLC трябва да бъде индикация за по-задълбочено изследване преди торакотомия.

Cyfra 21-1 се намира в клетките на белодробната тъкан, на матката и стомашно-чревния тракт. Използва се като показател степента на злокачествена дегенерация и некроза.

Неговите стойности се повишават при всички типове карцином на белия дроб, рак на млечната жлеза, щитовидната жлеза, шийка на матката и други.

При заболявания с доброкачествена етиологията на повишено ниво на Cyfra 21-1 се наблюдава при цироза на черния дроб, хронична бъбречна недостатъчност, бронхиална астма и туберкулоза.

Концентрацията на CYFRA 21-1 корелира положително със стадия на заболяването и се използва за мониториране на терапията и проследяване на състоянието след хирургично лечение. Стойностите на CYFRA 21-1 се използват и за прогнозиране. Колкото е по-ниска стойността преди и след лечението толкова  по-добра  е прогнозата за пациента и обратно.

Показано е, че серумните нива на маркера рязко намалява след отстраняване на тумора на белите дробове, по-специално след операцията. Това е много информативен маркер в мониторинга на рак на белия дроб.

! CYFRA 21-1 може да даде фалшиво положителни резултати при:

– Инфекции на пикочния тракт;

– Бъбречни конкременти;

– Лъчетерапия в областта на малкия таз;

– Уретрален катетър;

– Интрамехурна инсталация на BCG ваксина в предходните три месеца

Skip to content