QuantiFERON SARS-CoV-2

Имунният отговор, който се развива в резултат на инфекция от COVID-19 е два вида: хуморален (посредством образуването на антитела) и клетъчен (основно чрез Т-клетките). QuantiFERON SARS-CoV-2 Тестът QuantiFERON SARS-CoV-2 установява активността на клетъчния имунен...

OCN – Остеокалцин

Резюме за Остеокалцин (OCN) Алтернативни наименования на теста: Остеокалцин / Osteocalcin (OCN) Апарат: IMMULITE® 2000 Метод: CLIA (chemiluminescent immunometric assay) Мерна единица: ng/ml Референтна стойност: 0 – 22 Необходим биологичен материал: Кръвен серум...

CAL – Калцитонин

Резюме за Калцитонин (CAL) Алтернативни наименования на теста: Калцитонин / Calcitonin (CAL) Апарат: IMMULITE® 2000 Метод: CLIA (chemiluminescent immunometric assay) Мерна единица: pg/ml Референтна стойност: жени 0.0 – 5.0 мъже 0.0 – 8.4 Необходим...

PTH – Паратхормон

Резюме за Паратхормон (PTH) Алтернативни наименования на теста: Паратхормон / Parathormon (ПТХ/PTH), Паратиреоиден хормон Апарат: Alinity i Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: pg/ml Референтна стойност: 15.0 – 68.3 Необходим...

TAT(анти-тиреоглобулинови антитела), TAT (anti-TG, Anti-thyroglobulin antibodies)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА АНТИ-ТИРЕОГЛОБУЛИНОВИ АНТИТЕЛА Резюме за ТАТ Алтернативни наименования на теста: Анти-Тиреоглобулинови Антитела (Anti-Tg Ab) / ТАТ Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: IU/ml...

МАТ – анти-микрозомални антитела

Резюме за МАТ Алтернативни наименования на теста: Анти-Микрозомални Мнтитела (МАТ) / Anti-microsomal antibodies / Антитела срещу тиреоидната пероксидаза (Anti-TPO Ab) / Anti-thyroid peroxidase antibodies Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent...

TSH – Рецепторни антитела

Резюме за TSH Алтернативни наименования на теста: TSH-Рецепторни Антитела / Антитела срещу TSH рецептор (Anti-TSHR/TRAb) / TSH- receptoantibodies Апарат: Cobas Метод: ECLIA (electrochemiluminescence immunoassay) Мерна единица: IU/l Референтна стойност: < 3.1...

TG – Тиреоглобулин

Резюме за Тиреоглобулин Алтернативни наименования на теста: Тиреоглобулин (Tg) / Thyroglobulin Апарат: Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: ng/mL Референтна стойност: 3.68 – 64.15 Необходим биологичен материал:...

TSH – Тироид-стимулиращ хормон

Резюме за TSH Алтернативни наименования на теста: Тиреотропен хормон (ТТХ) / Тиреотропин / Тироид-стимулиращ хормон (TSH) / Thyroid-Stimulating Hormone Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: µIU/mL...

fT3 – Свободен трийодтиронин

Резюме за fT3 Алтернативни наименования на теста: Трийодтиронин/ Свободен Т3 (Free T3 / fT3) Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: pg/mL Референтна стойност: 1.580 – 3.910 Необходим биологичен...

fT4 – Свободен тироксин

Резюме за fT4 Алтернативни наименования на теста: Тироксин / Свободен Т4 (Free T4 / fT4) / Тетрайодтиронин Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: ng/dL Референтна стойност: 0.700 – 1.480...

Диференциално броене или левкограмa

Диференциално броене или левкограмa Какво представлява левкограмата? Левкограмата е изследване, при което се определя броя на отделните видове левкоцити и техните процентни съотношения. Диференциалното броене може да се извърши мануално (микроскопско диференциално...
Skip to content