DHEA-S – Дихидроепиандростерон-сулфат

Резюме за DHEA-S Алтернативни наименования на теста DHEA-S, дехидроепиандростерон сулфат, Dehydroepiandrosterone sulfate Апарат Аlinity Метод CMIA Мерна единица µg/dl Референтна стойност Жени: – 11 – 14 г.: 8.6 – 169.8  µg/dl; – 15 – 19...

C – пептид

Резюме за C – ПЕПТИД Алтернативни наименования на теста С-peptide Апарат Аlinity Метод CMIA Мерна единица ng/ml Референтна стойност 0,78 – 5,19 ng/ml Необходим материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно Ограничения Хемолизирана проба...

СТХ – Соматотропен хормон

Резюме за СТХ Алтернативни наименования на теста STH, соматотропен хормон, соматотропин, растежен хормон (РХ), human growth hormone (HGH) Апарат Immulite 2000 Метод CLIA Мерна единица ng/ml Референтна стойност Жени: 0,0 – 8,0 ng/ml; Мъже: 0,0 – 3,0 ng/ml...

IRI – Инсулин

Резюме за ИНСУЛИН Алтернативни наименования на теста Имунoреактивен инсулин, IRI Апарат Аlinity Метод CMIA Мерна единица µU/ml Референтна стойност 3 – 25 µU/ml Необходим материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно Ограничения Предозиране с...
Skip to content