TSH – Тироид-стимулиращ хормон

Резюме за TSH Алтернативни наименования на теста: Тиреотропен хормон (ТТХ) / Тиреотропин / Тироид-стимулиращ хормон (TSH) / Thyroid-Stimulating Hormone Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: µIU/mL...

fT3 – Свободен трийодтиронин

Резюме за fT3 Алтернативни наименования на теста: Трийодтиронин/ Свободен Т3 (Free T3 / fT3) Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: pg/mL Референтна стойност: 1.580 – 3.910 Необходим биологичен...

fT4 – Свободен тироксин

Резюме за fT4 Алтернативни наименования на теста: Тироксин / Свободен Т4 (Free T4 / fT4) / Тетрайодтиронин Апарат: Alinity i/ Architect c8000 Метод: CMIA (chemiluminescent microparticle immunoassay) Мерна единица: ng/dL Референтна стойност: 0.700 – 1.480...

EPO – Еритропоетин

Резюме за Еритропоетин Алтернативни наименования на теста Erythropoietin, EPO Апарат Immulite 2000 Метод CLIА Мерна единица U/l Референтна стойност 4,3 – 29 U/l Необходим материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин  на гладно Резултат Получава се в...

АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОПАМИН в урина

Резюме АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОПАМИН в урина Алтернативни наименования на теста Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine (urine) Метод LCMS Мерна единица µg/24h Референтна стойност Референтната стойност зависи от възрастта на пациента Необходим материал 24-часова урина...

АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОПАМИН в плазма

Резюме АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН, ДОПАМИН в плазма Алтернативни наименования на теста Adrenaline, Noradrenaline, Dopamine (plasma) Метод HPLC Мерна единица ng/L Референтна стойност Adrenaline: 4-82 ng/L; Noradrenaline: 80-499 ng/L; Dopamine: 2-58 ng/L. Необходим...
Skip to content