Лептин

Резюме за Лептин Алтернативни наименования на теста Leptin Метод ELISA Мерна единица ng/mL Референтна стойност Жени: 3.7-11.1 ng/mL; Мъже: 2.0-5.6 ng/mL. Необходим материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно без прием на медикаменти Резултат...

Копептин

Резюме за  Копептин Алтернативни наименования на теста Copeptin Метод TRACE Мерна единица pmol/L Референтна стойност Референтната стойност зависи от серумния осмоларитет Необходим материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно Резултат Получава се в...

Естрон

Резюме за Естрон Алтернативни наименования на теста Estron, E1 Метод ELISA (EIA) Мерна единица ng/L Референтна стойност Жени: – пременопауза: 21-319 ng/L; – постменопауза: 11-95 ng/L; Мъже: 13-149  ng/L. Необходим материал Кръвен серум Условия за...

Дихидротестостерон

Резюме за Дихидротестостерон Алтернативни наименования на теста Dihydrotestosterone, DHT Метод LCMS Мерна единица ng/L Референтна стойност Референтната граница зависи от пола, възрастта и фазата на менструалния цикъл при жени Необходим материал Кръвен серум Условия за...

Ванилбадемова киселина

Резюме за Ванилбадемова киселина Алтернативни наименования на теста VMA, Vanillylmandelic acid Мерна единица mg/24h Референтна стойност <8 mg/24h Необходим материал 24-часова урина Условия за пробовземане Описани са по-долу Интерференции Изброени са по-долу...

Ангиотензин конвертиращ ензим

Резюме за Ангиотензин конвертиращ ензим Алтернативни наименования на теста АСЕ, Angiotensin-converting enzyme Мерна единица U/L Референтна стойност 20-70 U/L Необходим биологичен материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно Резултат Получава се в...

IGF-1

Резюме за IGF-1 Алтернативни наименования на теста Инсулиноподобен растежен фактор 1, соматомедин С Метод ELISA Мерна единица ng/mL Референтна стойност Референтната граница е различна в зависимост от пола и годините на пациента Необходим материал Кръвен серум Условия...

5-хидроксииндолоцетна киселина

Резюме за 5-хидроксииндолоцетна киселина Алтернативни наименования на теста 5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid Метод LCMS Мерна единица mg/24h Референтна стойност <8 mg/24h Необходим материал 24-часова урина Условия за пробовземане Описани са по-долу Ограничения...

Хромогранин А

Резюме за ХРОМОГРАНИН А Алтернативни наименования на теста Chromogranin A, CgA Мерна единица ng/ml Референтна стойност < 100 ng/ml Необходим материал Пълна кръв ЕДТА Условия за пробовземане Сутрин на гладно Ограничения Една седмица преди провеждане на изследването...

Алдостерон

Резюме за Алдостерон Алтернативни наименования на теста Aldosterone Метод ELISA Мерна единица pg/ml Референтна стойност 0 – 199 pg/ml Необходим биологичен материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно Ограничения Две седмици преди това по...

ФСХ – Фоликулостимулиращ хормон

Резюме за ФСХ Алтернативни наименования на теста FSH, фоликулостимулиращ хормон Апарат Аlinity Метод CMIA Мерна единица mIU/ml Референтна стойност Жени: – фоликуларна фаза – 3.03-8.08 mIU/ml; – овулаторна фаза – 2.55-16.69  mIU/ml; –...

OCN – Остеокалцин

Резюме за Остеокалцин (OCN) Алтернативни наименования на теста: Остеокалцин / Osteocalcin (OCN) Апарат: IMMULITE® 2000 Метод: CLIA (chemiluminescent immunometric assay) Мерна единица: ng/ml Референтна стойност: 0 – 22 Необходим биологичен материал: Кръвен серум...
Skip to content