Д-димер, D-dimer

D-Dimer или фибрин деградационен продукт( FDP) D-dimer е малък протеинов фрагмент, присъстващ в кръвта след разграждане на кръвен съсирек чрез фибринолиза. Нормално нивото му е много ниско, 100-200 ng/mL. Доказателство за повишена фибринолиза и увеличен D-dimer е...

Антитромбин III, Antithrombin III (AT III)

AT III или антитромбин III АТ III е малка протеинова молекула, която се синтезира от чернодробните клетки. Той е серпин или серин протеазен инхибитор, има важно значение за регулирането на нормалното съсирване на кръвта. АТ III контролира активирането на вътрешния път...

Протромбиново време (ПВ u IN), Prothrombin time (PT), International normalized ratio (INR)

РТ (протромбиново време) INR (международно нормализирано отношение) РТ и INR са показатели, които оценяват външния път на коагулация. В кръвосъсирването участват няколко вида протеини – коагулационни фактори. За нормално кръвосъсирване е необходимо достатъчно...

Активирано парциално тромбопластиново време (aPTT), Activated Рartial Тhromboplastin Тime (aPTT)

АРТТ, активирано парциално тромбопластиново време или само парциално тромбопластиново време (РТТ) АРТТ е показател оценяващ коагулационните фактори XII, XI, IX, VIII, X, V, II (протромбин) и I (фибриноген), както и прекаликреин (РК). Използва се е за мониториране на...

Тромбиново време(ТB), Тhrombin Тime (TT)

ТТ или тромбиново време или време за съсирване на тромбина (ТСТ) ТТ е фактор от кръвосъсирването. ТТ измерва времето за превръщане на фибриногена във фибрин. Той се използва за диагностициране на нарушения на кръвосъсирването и за оценка на ефективността на...

Фибриноген (Ф-ген), Fibrinogen(FG)

FG или фибриноген или фактор I от коагулацията Фибриногенът е белтък разтворим в плазмата, който се синтезира от чернодробните клетки. Участва в последната фаза на кръвосъсирването, превръщайки се ензимно в неразтворим фибрин. Фибринът медиира тромбоцити, ендотелни...
Skip to content