Трихинелоза

Трихинелоза (Trichinellosis) МКБ В75 Всяка година, когато настъпи времето на масовата консумация на домашно приготвени суджуци, луканки, пастърми, наденици и други месни деликатеси се появява и трихинелозата. Заболяването се среща по-често в полупланинските и...

PIVKA II

PIVKA II е туморен маркер за диагностика на хепатоцелуларен карцином (НСС). Представлява протеин, индуциран от дефицит на витамин К/антагонист II, oще познат като абнормален протромбин. Хепатоцелуларният карцином е един от най-честите злокачествени тумори на...

Echinococcus WB IgG (Ехиникокоза Western Blot)

Най- често ехинококовите кисти у човека се откриват случайно при изследване по повод друго заболяване. Водещи за уточняване на диагнозата са образните диагностични методи и серологичните изследвания за наличие на специфични антитела. Реакцията W.B. при ехинококозата...

Лептин

Резюме за Лептин Алтернативни наименования на теста Leptin Метод ELISA Мерна единица ng/mL Референтна стойност Жени: 3.7-11.1 ng/mL; Мъже: 2.0-5.6 ng/mL. Необходим материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно без прием на медикаменти Резултат...

Копептин

Резюме за  Копептин Алтернативни наименования на теста Copeptin Метод TRACE Мерна единица pmol/L Референтна стойност Референтната стойност зависи от серумния осмоларитет Необходим материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно Резултат Получава се в...

Естрон

Резюме за Естрон Алтернативни наименования на теста Estron, E1 Метод ELISA (EIA) Мерна единица ng/L Референтна стойност Жени: – пременопауза: 21-319 ng/L; – постменопауза: 11-95 ng/L; Мъже: 13-149  ng/L. Необходим материал Кръвен серум Условия за...

Дихидротестостерон

Резюме за Дихидротестостерон Алтернативни наименования на теста Dihydrotestosterone, DHT Метод LCMS Мерна единица ng/L Референтна стойност Референтната граница зависи от пола, възрастта и фазата на менструалния цикъл при жени Необходим материал Кръвен серум Условия за...

Ванилбадемова киселина

Резюме за Ванилбадемова киселина Алтернативни наименования на теста VMA, Vanillylmandelic acid Мерна единица mg/24h Референтна стойност <8 mg/24h Необходим материал 24-часова урина Условия за пробовземане Описани са по-долу Интерференции Изброени са по-долу...

Ангиотензин конвертиращ ензим

Резюме за Ангиотензин конвертиращ ензим Алтернативни наименования на теста АСЕ, Angiotensin-converting enzyme Мерна единица U/L Референтна стойност 20-70 U/L Необходим биологичен материал Кръвен серум Условия за пробовземане Сутрин на гладно Резултат Получава се в...

IGF-1

Резюме за IGF-1 Алтернативни наименования на теста Инсулиноподобен растежен фактор 1, соматомедин С Метод ELISA Мерна единица ng/mL Референтна стойност Референтната граница е различна в зависимост от пола и годините на пациента Необходим материал Кръвен серум Условия...

5-хидроксииндолоцетна киселина

Резюме за 5-хидроксииндолоцетна киселина Алтернативни наименования на теста 5-HIAA, 5-hydroxyindoleacetic acid Метод LCMS Мерна единица mg/24h Референтна стойност <8 mg/24h Необходим материал 24-часова урина Условия за пробовземане Описани са по-долу Ограничения...

Антитела за Захарен диабет

Захарният диабет тип 1 e заболяване, характеризиращо се с бета-клетъчна деструкция в Лангерхансовите острови в панкреаса, която води до абсолютен инсулинов дефицит. Пациентите съобщават за повишена жажда, често уриниране, включително и в нощните часове, отпадналост,...
Skip to content