СА 50 – карциномен антиген CA 50

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

СА 50*( карциномен антиген CA 50), CA 50 (canceantigen)

Алтернативни наименования на теста:

 карциномен антиген CA 50

Метод: RIA
Мерна единица: U/ml
Референтна стойност: < 30 U/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някои лекарства
Резултат: Резултатът ще бъде готов в рамките на 10 работни дни.

 

Какво представлява  СА 50

Този туморен маркер е специфичен за панкреаса. Може да послужи за диагностициране на ранните стадии на тази форма на рак, за оценка на проведеното лечение и за откриване на рецидиви.

Високи нива на СА 50 в серум могат да се установят и при тумори на стомаха, червата, простатата, черния дроб, белите дробове, яйчниците.

Тестът на СА-50 туморен маркер измерва кръвното ниво на раков антиген 50, който е въглехидрат, присъстващ на повърхността на някои ракови клетки .Този тест е по-полезен за определяне на ефективността на лечението, отколкото за скрининг на рак.

СА 50 е най-разпространен в стомашно-чревния рак, но може да бъде свързан и с рак извън храносмилателния тракт.

Skip to content