CA 15-3 – Карциномен антиген 15-3

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

CA 15-3 (Карциномен антиген 15-3), CA 15-3 (Cancer antigen 15-3)

Алтернативни наименования на теста: Cancer antigen 15-3 / Раков антиген 15-3 / карциномен антиген 15-3, карбохидратен (въглехидратен) антиген 15-3,
Апарат: Alinity i/ Architect c8000
Метод: CMIA
Мерна единица: U/ml
Референтна стойност: < 31.3 U/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някои лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  CA 15-3

CA 15-3 е означението на серумен муко-глиопротеин, чиято концентрация е повишена при 50-80% от пациентките с карцином на млечната жлеза.

Чувствителността на този маркер е приблизително между 50-80% за карцинома на млечната жлеза и около 50% при овариалните тумори.

При метастазирали карциноми концентрацията на CA 15-3 е по-висока, като между обема на тумора и антигенната концентрация съществува зависимост.

Стойностите на CA 15-3 могат да бъдат високи и при други видове рак (например на дебело черво, бял дроб, панкреас, яйчници или простата), при някои доброкачествени състояния (например цироза, хепатит, доброкачествени заболявания на гърдата), а освен това не всички карциноми на гърдата произвеждат CA 15-3 антигена.

Това води до по-ниска чувствителност, специфичност и прогностична стойност на туморния маркер, което не го прави надеждно средство за скрининг, диагностика или стадиране на рака на гърдата.

Едновременното определяне на CA 15-3 и CEA би трябвало да води до по-висока диагностична чувствителност и повишаване на диагностичната специфичност.

Skip to content