СА 125 – Карциномен антиген 125

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

СА 125 (карциномен антиген 125), CA 125 (canceantigen 125)

Алтернативни наименования на теста: Cancer antigen 125 / раков антиген 125, карциномен антиген 125, карбохидратен (въглехидратен) антиген 125, муцин 16 или MUC16,
Апарат: Alinity i
Метод: CMIA
Мерна единица: U/ml
Референтна стойност: < 35 U/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  CA 125

Високо молекулен глиопротеин изолиран от кистадено-карциномно-клетъчна линия. Доказва се в тъкани, произхождащи от ембрионалния епител и от пътищата на Müller (ендоцервикс, ендометриум, лигавицата на маточните тръби).

Повишено ниво на CA 125 се установява при около 90% от всички пациентки с овариален карцином, при други гинекологични тумори, както и при карцином на панкреаса.

Неходжкиновите лимфоми, карциномът на колона или на млечната жлеза понякога също водят до повишаване на концентрацията на CA 125 в серума.

Доброкачествени заболявания, при които се наблюдава повишаване на нивото на CA 125 са острият панкреатит, болестта на Крон, обструктивните заболявния на жлъчните пътища, чернодробната цироза, ендометриоза, възпалителните заболявания на яйчниците и други.

Понякога леко повишение на концентрацията на CA 125 се установява при бременност.

Показанията за изследване на CA 125 включват:

Проследяване на ефекта от лечението:

Ако нивата на СА-125 намаляват, това обикновено означава, че е налице отговор към проведеното лечение.

Изследването на CA-125 след проведена операция и химиотерапия се прави на всеки 2 до 4 месеца през първите 2 години.

След това маркерът се изследва на всеки 6 месеца в продължение на 3 години, а след това — веднъж годишно;

Ранно откриване на рецидиви при рак на яйчниците:

Покачващите се нива на CA 125, в отсъствието на клинични данни или данни от образната диагностика, са индикация за т.нар. биохимичен рецидив, който предшества с 2-6 месеца клинично установен рецидив.

Други видове карциноми обаче също могат да увеличат стойностите на CA 125

Прогностична стойност:

Повишените нива на СА 125 могат да се използват като самостоятелен прогностичен фактор за преживяемост при пациентки с овариален карцином.

Скринингово изследване:

Изследването на CA 125 не се препоръчва като скринингов тест за ранно откриване на рак на яйчниците при безсимптомни жени, тъй като често дава фалшиво положителни резултати поради ниска чувствителност и специфичност на този маркер.

Освен при карцином на яйчниците, стойностите на CA 125 могат да бъдат високи (фалшиво положителни) и при много физиологични и доброкачествени състояния като бременност, менструация, ендометриоза и тазова възпалителна болест, както и при други злокачествени тумори.

Освен това, при някои жени със злокачествено новообразувание на яйчника стойностите на СА 125 са в норма.

Skip to content