C – пептид

Резюме за C – ПЕПТИД

Алтернативни наименования на теста С-peptide
Апарат Аlinity
Метод CMIA
Мерна единица ng/ml
Референтна стойност 0,78 – 5,19 ng/ml
Необходим материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Ограничения Хемолизирана проба
Интерференции СУП (сулфанилурейни препарати), биотин
Резултат Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява С – пептидът?

С – пептидът е белтък, който се секретира от бета-клетките на панкреаса едновременно с инсулина. Изследването му дава информация за количеството инсулин, което се произвежда. Има по-дълъг полуживот в циркулацията от този на инсулина, поради което серумното му ниво е по-високо.

 

Показания за провеждане на изследването:

  • за оценка на инсулиновата секреция и определянето на типа на захарния диабет;
  • за оценка на остатъчната бета-клетъчна функция при болни със захарен диабет тип 2 за включване на инсулинолечение към терапията;
  • при инсулином;
  • като прогностичен маркер за диабетни усложнения;
  • при случаи на хипогликемия за изключването на екзогенно внесен инсулин;
  • за установяване на рецидив след отстраняване на инсулином или наличие на метастази.

 

Подготовка за изследването:

Пробата се взема сутрин на гладно след 12-часова хранителна пауза. Обикновено се изследват базални нива, но е възможно и изследване на стимулирани със стандартна закуска или глюкозно обременяване нива. Приемът на СУП (сулфанилурейни препарати), които се използват за лечение на захарен диабет, може да повиши нивата на С-пептид в кръвта.

 

Интерпретация на резултатите:

В случаите, в които е трудно разграничаването на типа на захарния диабет /ЗД тип 1, ЗД тип 2, LADA, MODY и др./, се прибягва до разширен пакет изследвания – кръвна захар, инсулин, С-пептид, антиостровноклетъчни антитела /GAD-65 Ab, ZnT8 Ab, IAA Ab, IA-2 Ab/, както и провеждането на генетични изследвания и динамични тестове /стимулационни и супресионни/.

Установяването на положителни титри на антиостровноклетъчните антитела и ниски нива на С-пептид на гладно насочва към диагноза захарен диабет тип 1.

Високо инсулиново ниво при намален или липсващ С-пептид показва, че хипогликемията е резултат от екзогенно внесен инсулин.

Повишени нива на С-пептид се наблюдават при:

  • инсулином;
  • хронична бъбречна недостатъчност;
  • синдром на Кушинг;
  • захарен диабет тип 2.

Установяването на повишени нива на С-пептид след отстраняване на инсулином е индикация за рецидив /повторна поява/ или наличие на метастази.

Skip to content