AFP – алфа фетопротеин

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

AFP (алфа фетопротеин), AFP (Alpha-fetoprotein)

Алтернативни наименования на теста: AFP ( Alfa-fetoprotein);АФП( Алфа-фетопротеин)
Апарат: Alinity i
Метод: CMIA
Мерна единица: ng/ml
Референтна стойност: < 8.78 ng/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява AFP

Алфа-фетопротеинът е кисел гликопротеин, който при електрофореза се открива в зоната на алфа-глобулините. През ембрионалния период AFP се намира в чревния тракт,в черния дроб и в плодния сак. Черният дроб на плода образува AFP до 6-ти лунарен месец, след това чернодробната синтеза отпада. В чернодробната тъкан на възрастен не се образува AFP. В серума на плода към шестата седмица на бременността AFP е измерим. Тъй като преминава плацентарната бариера AFP се среща и в майчината кръв и през бременността физиологично се повишава.Ако у плода има наличие на spina bifida или аненцефалия между 16- и 20-гестационна седмица може да се очаква значимо по-висока стойност на AFP.

В майчина кръв концентрацията на AFP намалява след раждането с време на полуживот около 5 дни.

Референтната област за възрастни се достига към 5 годишна възраст.

При над 70% от пациентите с първичен карцином на черния дроб се открива повишено ниво на AFP. От герминативните тумори само редките тумори на жълтъчното мехурче и тератокарциномите произвеждат AFP.

Повишено ниво на AFP може да се наблюдава и при някои доброкачествени заболявания (например доброкачествени тумори на яйчниците или гастроинтестиналния тракт, хепатити, чернодробна цироза).

Skip to content