Частни здравно-осигурителни фондове

„СМДЛ РАМУС“ ООД ПРИЕМА ПО ДОГОВОР ПАЦИЕНТИ ОТ СЛЕДНИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ФОНДОВЕ

 

ОБЩА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ НЕ ПОКРИВАТ:

– Болести предавани по полов път,

– Профилактични тестове,

– Тестове за in vitro процедури във връзка с асистирана репродукция,

– Не се приемат назначения от общо практикуващ лекар.

 

Основни изисквания за прием на пациенти:

ЗФ „АКСИОМ“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист;  медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Не се потвърждава допълнително от ЗФ. (Не изчаквате одобрение на място, в лабораторията)

 

ЗК „БЪЛГАРИЯ ИНШУРЪНС‘

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗФ „БУЛСТРАД ЖИВОТ“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – ПАЦИЕНТИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОДОБРЕНИЕ ОТ СЛУЖИТЕЛ НА „СМДЛ РАМУС ООД‘‘ С КООРДИНАТОР НА ФОНДА. (За целта в лабораторията, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

„ГРУПАМА‘‘

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗФ „ДАЛ БОГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в лабораторията, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗОФ „ДОВЕРИЕ“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Не се потвърждава допълнително от ЗФ. (Не изчаквате одобрение на място, в лабораторията)

 

ЗОФ „ДЗИ‘‘

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗО „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА АД“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3-Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗАД „ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА‘‘

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗО „ЕВРОИНС“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 3 – За лабораторни тестове на стойност до 150 лв. не се потвърждава допълнително от ЗФ. (Не изчаквате одобрение на място, в лабораторията за сума до 150 лв.)

 

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗФ „СЪГЛАСИЕ“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Не се потвърждава допълнително от ЗФ. (Не изчаквате одобрение на място, в лабораторията)

 

ЗОК „ФИ ХЕЛТ“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

 

ЗК „УНИКА ЖИВОТ АД“

1 – ВАЛИДНА КАРТА

2 – МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТ( амбулаторен лист; медицинска бележка), издадена от лекар специалист

3 – Всеки пациент трябва да бъде предварително одобрен в телефонен разговор с координатор на ЗОФ. Разговорът се провежда на място, в лабораторията.

 (За целта в приемната, трябва да изчакате одобрението по телефон от ЗФ)

Застрахователна компания Axiom

Пенсионноосигурителна компания “Съгласие” АД

Уника България ЗК

"Евроинс" АД

"България" ЗД

"Дженерали Животозастраховане" АД

"Обединен здравноосигурителен фонд (ОЗОФ) Доверие" ЗАД

Животозастрахователен институт АД

"Евроинс здравно осигуряване" ЗЕАД

ЗАД "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД

ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАД

"Фи Хелт Застраховане" АД

"ДЗИ - Животозастраховане" ЕАД

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ /ЗК/ НАДЕЖДА" АД

Skip to content