Тромбоцити (PLT)

ТРОМБОЦИТИ (PLT)

Какво са тромбоцититe?
Тромбоцитите или кръвните плочици са компоненти на кръвта, чиято функция (заедно с факторите на кръвосъсирването) е да се спре кървенето при съдови наранявания. Тромбоцитите са без клетъчното ядро. Те са фрагменти от цитоплазмата, които са получени от мегакариоцитите в костния мозък. Тези неактивирани тромбоцити са двойно изпъкнали с дисковидна (лещовидна форма) структура. Големината им е 2-3 микрона в най-големият диаметър. Броят им може да се определи микроскопски или с хематологични анализатори. На кръвна натривка (микроскопски препарат) може да се определи размер, форма, приблизителен брой и групиране/слепване. Основната функция на тромбоцитите е да спомогнат за хемостазата. При прекъсване на съдовия ендотел, тромбоцитите се събират и слепват. Те първо адхезират, след това променят формата си, секретират химически компоненти и се активират, свързват се помежду си чрез рецептори и образуват тромбоцитна запушалка (първична хемостаза). След това следва активиране на коагулационната каскада (вторична хемостаза) и образуване на фибрин. Освен в хемостазата те участват и при възпалението чрез секретиране на цитокини и хемокини. Тромбоцитите остават в кръвната циркулация 8 – 9 дни и след това старите тромбоцити се подлагат на лизиране в далака и черния дроб.
Всички тромбоцити се произвеждат от мултипотентни клетки в костния мозък – мегакариоцити, а процесът се нарича тромбоцитопоеза.

Кога се изследва броят на тромбоцитите?
При всяко изследване на пълна кръвна картина (ПКК). Тромбоцитите са много важен показател на ПКК.

Промени в броя и функцията на тромбоцитите:

  • увеличен брой на тромбоцити (тромбоцитоза) се среща при миелопролиферативни неоплазми (есенциална тромбоцитоза, полицитемия вера, миелоидни неоплазми), при реактивна тромбоцитоза (хронична инфекция и възпаление, след спленектомия, железен дефицит, остра кръвозагуба);
  • намален брой тромбоцити (тромбоцитопения) се среща при имунна тромбоцитопения, идиопатична тромбоцитопенична пурпура, увеличение на далака, болест на Гоше, фамилна тромбоцитопения, химиотерапия, лекарствено индуцирана, бременност, апластична анемия и други;
  • промени във функциите (тромбоцитопатии) на тромбоцитите може да бъде вродено или придобито състояние.
Skip to content