Токсоплазмоза

Токсоплазмоза (Toxoplasmosis) МКБ В 58

Токсоплазмозата е широко разпространена  паразитоза. При имунокомпетентни хора тя протича асимптомно или с ниска температура, увеличени лимфни възли и отпадналост. Източник на заразяване за хората и животните е домашната котка. Водещ фактор за предаване на  токсоплазмоза е недостатъчното термично обработено месо и месни продукти, зеленчуци, зелени подправки, приземни плодове, замърсени ръце с ооцисти.

Най- често заболяването протича асимптомно и преминава в латентна форма. Латентната токсоплазмоза представлява състояние при което в серума на пациента се откриват специфични IgG антитоксоплазмени антитела. Те са получени в резултат на безсимптомно прекарана токсоплазмоза и предпазват организма на човека от нови суперинвазии т.е. настъпило е състояние на естествено придобит имунитет по отношение на токсоплазмозата. Важно е да се установи имунния статус при бременни жени или планиращи бременност, тъй като острата токсоплазмоза може да причини различни по степен увреждания на плода. Приема се, че придобитият имунитет преди настъпването на бременността предпазва плода от трансплацентарно заразяване. В тези случаи се прави изследване за наличие на IgG и IgM антитела. В случаите, че бременната не е прекарала токсоплазмоза  и е отрицателна за IgG и IgM антитела, тя трябва да спазва определени хигиенни правила- избягване на пряк контакт с котки, прецизно измиване на плодове и зеленчуци, месата и месните продукти да се консумират само след добра термична обработка. Освен тези правила е препоръчително тези бременни да се изследват на всеки 8-12 седмици за евентуално настъпила остра токсоплазмоза. Установяването на стабилно ниво на IgG антитоксоплазмени антитела в последователни изследвания през 2-3 седмици е доказателство за латентна инфекция, при която липсва опасност от заразяване на бъдещия плод. Основен момент в диагностиката е комбинираното приложение на няколко вида тестове, за да се изключи наличието на персистиращи IgM антитела. Откриването на специфични серумни IgG и IgM антитела и нисък IgG авидитет e индикатор за остра токсоплазмоза. В тези случаи се изписва специфично лечение. По-тежки  поражения на плода настъпват при инфектиране в ранните срокове на бременността.  Специфично лечение  се прилага и при очна токсоплазмоза и токсоплазмоза асоциирана със СПИН.

Лабораторията разполага с високо чувствителни и специфични тестове Abbott Diagnostics Alinity CI IgG и IgM, ELISA-IgG-Aviditi за установяване на острата токсоплазмоза. СМДЛ РАМУС установява имунният статус по отношение на токсоплазмозата на жени с предстояща бременност, бременни, които не са изследвани за токсоплазмоза, жени с репродуктивни проблеми включени в програми in vitro, лимфаденопатии, веднага след раждане на дете от майка с остра токсоплазмоза, при очна токсоплазмоза и в случаи със СПИН.

Skip to content