Toxoplasma (Avidity) IgG (Токсоплазмоза Avidity тест)

Заболяването токсоплазмоза е зооантропоноза, често протичаща латентно. Причинителят е Toxoplasma gondii. Заразяването на човек се осъществява най-често от домашни котки чрез замърсени ръце, контаминирана храна, вода и предмети. Паразитът може да инвазира мозъка, черния дроб, мускулите, очите, слезката и други органи. Инфекцията се предава и трансплацентарно от майката на плода. Токсоплазмозата бива придобита и вродена. Придобитата токсоплазмоза може да протече остро, хронично или безсимптомно. Изявява се по-лесно при имунокомпрометирани лица (онкоболни, ХИВ-позитивни). При вродената токсоплазмоза заразяването на плода се осъществява трансплацентарно от майката. Инвазирането до трети месец на бременността предизвиква тежки увреждания на плода, спонтанен аборт.

Изследването Toxoplasma avidity IgG може да се използва и като скрининг при бременни, при планиране на бременност. Тестът позволява отдиференцирането на остра от хронична токсоплазмоза. Установяването на нисък авидитет е надежден индикатор за скорошна инфекция. Високият авидитет ни насочва, че инфекцията e настъпила в предходните 3-5 месеца.

Skip to content