СТХ – Соматотропен хормон

Резюме за СТХ

Алтернативни наименования на теста STH, соматотропен хормон, соматотропин, растежен хормон (РХ), human growth hormone (HGH)
Апарат Immulite 2000
Метод CLIA
Мерна единица ng/ml
Референтна стойност Жени: 0,0 – 8,0 ng/ml;

Мъже: 0,0 – 3,0 ng/ml

Необходим материал Кръвен серум
Условия за пробовземане Сутрин на гладно без прием на медикаменти
Ограничения Хемолизирана проба, липемичен серум
Интерференции Контрацептивни средства, аминокиселини, допаминергични агонисти (бромокриптин, каберголин), алфа-адренергични средства (клонидин)
Резултат Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява СТХ?

Растежният хормон представлява линеен пептид, изграден от 191 аминокиселини. Секретира се от предния дял на хипофизата /аденохипофиза/, като регулацията му се осъществява от два хипоталамични фактора – STRH (соматотропин рилизинг хормон) и соматостатин. Характеризира се с пулсаторна /епизодична/ физиологична секреция, както и денонощен ритъм на секреция – през деня е по-ниска, а през нощта – значително по-висока. Основните му ефекти върху метаболизма са да стимулира костния растеж, белтъчния анаболизъм с помощта на инсулин, въглехидратния обмен /диабетогенно действие/, липидната обмяна /липолитичен ефект/, минералната обмяна. Метаболизира се основно в черния дроб и бъбреците.

 

Показания за провеждане на изследването:

За клиничната практика освен изследването на базално ниво на РХ е необходимо измерването на нивата ИРФ-1 (инсулиноподобен растежен фактор-1) и  провеждането на функционални тестове. Изследването на СТХ се препоръчва при данни за изменения във външния вид (промени в размера на шапките и обувките, лицеви промени, уголемяваване на езика, ръцете и стъпалата, задебеляване на гласа и др.), висцеромегалия /органомегалия/, повишено потене, уморяемост, ставни болки, главоболие, висок ръст, изоставане в ръста, забавен растеж.

 

Подготовка за изследването:

Пробата се взема сутрин на гладно. Хипогликемията, хроничното гладуване, физическата активност, стресът, хирургическите интервенции стимулират производството на РХ. Стойностите му се понижават около два часа след хранене. При жените секрецията на СТХ е по-висока вследствие ефекта на естрогените, поради което употребата на контрацептивни средства трябва да се има предвид при тълкуване на резултатите. Аминокиселините, допаминергичните агонисти (бромокриптин, каберголин), алфа-адренергичните средства (клонидин), глюкагон стимулират секрецията му, а соматостатинът и глюкозата я потискат.

 

Интерпретация на резултатите:

Повишени нива се наблюдават при гигантизъм /преди пубертета/ и агромегалия /след пубертета/. Причините могат да бъдат:

  • хипофизарни тумори;
  • ектопични нехипофизарни тумори.

Понижени стойности се регистрират при хипофизарен нанизъм. Обикновено освен ниски нива на СТХ се наблюдават и понижени стойности на други хормони, произведени от хипофизата като част от частичен хипопитуитаризъм или панхипопитуитаризъм. Причините могат да бъдат:

  • генетични;
  • структурни дефекти в мозъка /синдром на празната sella turcica, агенезия на corpus callosum и др./;
  • травматични;
  • инфекции на ЦНС;
  • тумори в хипоталамо-хипофизната област /аденом на хипофизата, краниофарингеом и др./;
  • инфилтративни грануломатозни заболявания /саркоидоза, туберкулоза и др./;
  • хирургични интерференции и радиотерапия;
  • синдром на Sheehan и др.
Skip to content