СМДЛ „Рамус“ с акредитация за обучение

СМДЛ „Рамус“ с акредитация за обучение

СМДЛ „РАМУС“ ООД е акредитирана за обучение на студенти и специализанти – лекари и специалисти във висше немедицинско образование по специалностите клинична лаборатория, клинична химия микробиология и вирусология.

Skip to content