СА 72-4 – карциномен антиген СА 72-4

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

СА 72-4(карциномен антиген СА 72-4), СА 72-4 (canceantigen 72-4)

Алтернативни наименования на теста: СА 72-4 / карциномен антиген СА 72-4 / canceantigen 72-4
Апарат: Cobas e 411
Метод: ECLIA
Мерна единица: U/ml
Референтна стойност: < 6,0 U/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  CA 72-4

СА 72-4 е туморен маркер за карцином на гастроинтестиналния тракт и най-вече стомаха, както и за карцином на яйчника. Използва се за проследяване на развитието и ефекта от лечението на заболяването.

Изследването на СА 72-4 се извършва за диагностициране на рака на стомаха. Карцином на стомаха- диагностична чувствителност от 28-80%, по-често 40-46%.

Специфичността на този туморен маркер е висока, над 95%.

Допълнително се извършват и изследвания на СА 19-9 и СЕА, които са вторични маркери. Самото изследване на СА 72-4 може да бъде вторичен маркер при изследване за яйчникови тумори.

Оплакванията, които налагат изследването, включват:

– честа умора, киселини, гадене, повръщане, болки в стомаха, чувство на подуване след хранене.

Маркерът СА 72-4 се увеличава и при доброкачествени заболявания, като хроничен хепатит, доброкачествени кисти на яйчника, хронични заболявания на стомашно-чревния тракт, ревматизъм, мастопатия. При изследвания за доброкачествени заболявания диагностичната стойност на маркера СА 72-4 е по-висока.

Skip to content