СА 19-9 – Карциномен антиген

Названието ,,туморни маркери’’ определя молекулите, които определени в кръвна проба, насочват за наличие на доброкачествен или злокачествен туморен процес и биха допринесли за неговото откриване, класифициране, прогноза, оценка на неговото разпространение и най-вече за чувствителността му към съответната терапия и контрол на терапия.

Туморни маркери се установяват в телесните течности и/или тъкани. Могат да бъдат установени и при нетуморни заболявания, най-често в доста по-ниски концентрации.

Познатите до момента туморни маркери са повече или по-малко зависими от размера на туморното заболяване.

СА 19-9 (карциномен антиген ), СА 19-9 (cancer antigen 19-9)

Алтернативни наименования на теста: Гастроинтедтинален карциномен антиген
Апарат: Alinity i
Метод: CMIA
Мерна единица: U/ml
Референтна стойност: < 37 U/ml
Необходим биологичен материал: Кръвен серум
Условия за пробовзимане: Най-добре е пробата да се вземе в ранните сутрешни часове.
Ограничения: В деня на изследването, пациентът следва да се въздържа от прием на кофеин съдържащи напитки (кафе, чай, енергийни напитки), лекарства и храна.
Интерференции: Тежка хемолиза, липемия, хипербилирубинемия, някой лекарства
Резултат: Получава се в същия ден, в който е даден материал за изследване.

 

Какво представлява  CA 19-9

CA 19-9 е онкофетален антиген изолиран от човешки карцином на колона, произхожда от кръвногруповата система на на Lewis. При Lewis-негативните лица CA 19-9 не се среща. CA 19-9 се намира в мекониалната течност и при възрастни се доказва в епителните клетки на жлъчния мехур, на шийката на матката, на панкреаса и на слюнчините жлези. В панкреасния секрет се установява много висока концентрация на CA 19-9 без наличен тумор.

В серума на пациенти с неендокринен карцином на панкреаса се установява висока концентрация на CA 19-9, като за причината се дискутира дали чрез некроза или по друг механизъм CA 19-9 антигенът попада в серума.

При пациенти с екзокринен дуктален карцином на панкреаса с по-голяма вероятност се установява повишена концентрация на CA 19-9 в серума (до 95%).

И при други интестинални тумори, особено при гастроинтестинални карциноми с чернодробни метастази, при карцином на жлъчните пътища, колоректален карцином и овариален карцином (особено при муцинозен тип) се наблюдава повишено ниво на CA 19-9

Повишени концентрации се установяват и при редица доброкачествени заболявания: токсичен хепатит, хроничен активен панкреатит и чернодробна некроза.

Изследването на този маркер има стойност при:

  • карцином на панкреаса
  • карцином на жлъчните пътища
  • карцином на дебелото черво
  • карцином на стомаха
  • карцином на яйчниците
Skip to content