Ренин

Резюме за ренин

Алтернативни наименования на теста Renin
Метод CLIA
Мерна единица ng/L
Референтна стойност Референтната стойност зависи от възрастта на пациента
Необходим биологичен материал Кръвна плазма (ЕДТА)
Условия за пробовземане Сутрин на гладно
Ограничения Две седмици преди провеждане на изследването по възможност трябва да бъдат спрени медикаментите, повлияващи РААС системата: ACE-инхибитори, АРБ, диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти.
Интерференции §  някои лекарства /Каптоприл, Фуроземид, естрогени, Индометацин, Хепарин, кортикостероиди, калциеви антагонисти, бета-блокери/;

§  интензивно хемолизирана или липемична кръв

Резултат Получава се в рамките на 10 работни дни от деня, в който е даден материал за изследване

 

Какво представлява ренинът?

Ренинът е протеолитичен ензим, който се синтезира от юкстагломерулния апарат на бъбреците. Играе роля в регулирането на артериалното налягане. Участва в ренин-ангиотензин-алдостероновата система, като катализира превръщането на ангиотензиногена в ангиотензин I. Под действие на ангиотензин конвертиращия ензим ангиотензин I се превръща в ангиотензин II, който е мощен вазоконстриктор. За изясняване на минералкортикоидната обмяна е необходимо и изследване на алдостерона, както и на съотношението алдостерон/ренин.

 

Показания за провеждане на изследването:

  • диференциална диагноза на резистентни на лечение хипертонии;
  • диференциална диагноза на първичен от вторичен хипералдостеронизъм.

 

Подготовка за изследването:

Кръвна проба се взима сутрин на гладно без прием на течности и медикаменти след 30-минутен покой. Необходимо е 2 седмици преди изследването да бъдат спрени медикаментите, влияещи върху РААС системата, като: ACE-инхибитори, АРБ, диуретици, бета-блокери, калциеви антагонисти, Спиронолактон /за 6 седмици/.

 

Интерпретация на резултатите:

Повишени нива на ренин се наблюдават при: болест на Адисон, бъбречно заболяване, чернодробна цироза, малигнена хипертония, ренин-продуциращи бъбречни тумори.

Понижени нива се регистрират при: първичен хипералдостеронизъм (синдром на Conn) и др.

Skip to content