Пълна кръвна картина (ПКК), Сomplete blood count(CBC)

Кога е необходим анализ на пълна кръвна картина

Изследването на ПКК включва минимум 8 показателя, но лаборатория Рамус предоставя 22 – за всеки пациент, както с талон по НЗОК, така и при заплащане на тестовете на място в приемната. Получените резултати намират приложение при профилактиката, дават насока за изясняване на причините за постоянен дискомфорт и други, хронични оплаквания; контрол на лечение при анемия, инфекциозни и хронични заболявания; общото състояние на пациента преди предстоящи хирургични интервенции и т. н.

Как се провежда изследването

На възрастните се взема венозна кръв след 12 часа гладна пауза. При децата обикновено се изследва капилярна кръв от пръстчето. Правилно е това да се случва сутрин до около 10 часа на гладно. Ако ситуацията е спешна и изискването няма как да бъде спазено, лекарят, разчитащ резултатите, трябва да знае това.

Изследват се основните видове кръвни клетки, левкоцити (включително диференциално броене), еритроцити, тромбоцити и техните индекси; уточнява се нивото на хемоглобина; при необходимост се изготвя и кръвна натривка и т. н.

Интерпретация на резултатите

Те зависят не само от здравословното състояние, но и от възрастта, пола, сезона и географското положение на пациента, както и други субективни фактори – диета, двигателен режим, стрес и други. Значение имат и различните апарати и методи. Затова е приет принципът заедно с конкретните резултати от пълна кръвна картина да се предоставят и референтните стойности, съобразени с пол и възраст на пациента.

СМДЛ РАМУС ООД, извършва стандартно определяне на 22 показателя кръвна картина

Това са основните параметри:

ПОКАЗАТЕЛ МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Левкоцити WBC Кондуктометричен и визуално оптичен метод
Диференциално броене от автоматичен анализатор:
Neu/Неутрофили Лазерна MAPSS технология
Neu% Лазерна MAPSS технология
Ba/Базофили бр, Лазерна MAPSS технология
Ba% Лазерна MAPSS технология
Eo/Еозинофили бр, Лазерна MAPSS технология
Ео% Лазерна MAPSS технология
Mo/Моноцити бр, Лазерна MAPSS технология
Мо% Лазерна MAPSS технология
Ly/Лимфоцити бр, Лазерна MAPSS технология
Хемоглобин Hb Cian-methaemoglobin method
Еритроцити Er Кондуктометричен метод
Хематокрит/HCT Индиректен базиран на кондуктометричните анализи
MCV Кондуктометричен метод
MCH Изчислен
MCHC Изчислен
RDW Изчислен
Тромбоцити/PLT Кондуктометричен след флотация на еритроцитите
MPV Кондуктометричен след флотация на еритроцитите
PDW Кондуктометричен след флотация на еритроцитите
PCT Изчислен
Skip to content