Пълна кръвна картина (ПКК) – Метод

ПОКАЗАТЕЛ МЕТОД ЗА АНАЛИЗ
Левкоцити WBC Кондуктометричен и визуално оптичен метод
Диференциално броене от автоматичен анализатор:
Neu/Неутрофили Лазерна MAPSS технология
Neu% Лазерна MAPSS технология
Ba/Базофили бр, Лазерна MAPSS технология
Ba% Лазерна MAPSS технология
Eo/Еозинофили бр, Лазерна MAPSS технология
Ео% Лазерна MAPSS технология
Mo/Моноцити бр, Лазерна MAPSS технология
Мо% Лазерна MAPSS технология
Ly/Лимфоцити бр, Лазерна MAPSS технология
Хемоглобин Hb Cyanmethemoglobin method
Еритроцити Er Кондуктометричен метод
Хематокрит/HCT Индиректен базиран на кондуктометричните анализи
MCV Кондуктометричен метод
MCH Изчислен
MCHC Изчислен
RDW Изчислен
Тромбоцити/PLT Кондуктометричен след флотация на еритроцитите
MPV Кондуктометричен след флотация на еритроцитите
PDW Кондуктометричен след флотация на еритроцитите
PCT Изчислен
Skip to content